mandag 17. september 2012

Etniske forskjeller i relasjon til intelligens

Barn født utenfor ekteskap i USA

I boka The Bell Curve av Herrnstein og Murray tas opp et tema som fremdeles er aktuelt for de svartes forhold til det amerikanske samfunn. Nemlig barn født utenfor ekteskap. Det kan være flere grunner til at barn fødes utenfor ekteskap.

Hvis man tar i betraktning IQ, som måles i kognitive evner, og det faktum at svarte føder flest barn utenfor ekteskap, har det iflg undersøkelsen ingen betydning om man tar i betraktning fattigdom og sosioøkonomiske forhold. Fattigdom er generelt en konsekvens av manglende utdannelse. Manglende utdannelse en konsekvens av manglende kognitive evner. Manglende kognitive evner en konsekvens av manglende evner til å ta til seg kunnskap; samt sette den ut i livet.

Hva gjelder barn født utenfor ekteskap i USA på 1960-tallet var tallet 24% for svarte. Sammenlignet med tallet for hvite som var to – 2%.

I 1991 er tallene endret til det ekstreme. For svarte er tallet nå 68%, for Latinos 39% og for hvite non-latinos 18%. Med andre ord er det grunn til å snakke om at normen for svarte nå er blitt at majoriteten fødes utenfor ekteskap. Mens normen for hvite er innenfor ekteskap.

I USA er majoriteten av de innsatte i amerikanske fengsler svarte. Og det skal heller ikke så mye til for at de bures inne. At man burer folk inne er for beskytte samfunnet; verken mer eller mindre. Ergo kan man kan vel hevde at svarte i USA ikke akkurat kan sies å ha en fremtid; verken sosioøkonomisk eller velstandsmessig.

Idag flyter USA over av latin-amerikanere fra land nær grensen; mexicanere. Disse er det som sørger for at USA idag har en svart president. De føler seg komfortabel med en med samme hudfarve. Det er fremdeles et stort gap mellom svarte og hvite i Amerika. Forholdene for svarte og latinos er idag like hva gjelder muligheten til utdannelse. Men etter flere ti-år med samme muligheter, er allikevel USA delt; mellom de rike - og de fattige og kriminelle.

Flytter vi disse realitetene over til Europa og relaterer dette til den innvandringen vi belemres med idag, vil vi om kort tid oppleve det samme. Det er ikke uten grunn at noen er rik og rikere enn andre. Og at de fattige blir fattigere og fattigere. Jeg tror noen og enhver nå etterhvert forstår sammenhengen.

Hvem kan få stoppet denne utviklingen? Vi lever med det allerede her i vårt eget lille land.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar