mandag 22. juli 2013

Hvis demokratiet skal overleve, må de venstre-ekstreme bekjempes

I dag markeres to-års dagen for den 22. juli. Ofrene var mange og brutalt myrdet på Utøya og i Regjeringskvartalet. Den dagen fikk de venstre-ekstreme sin egen dag. Denne markeres over hele landet. Men ikke av de høyre-ekstreme. Mange vil endog mene at dette var fortjent. Å ta livet av et menneske er uansett ikke fortjent. Utøya massakeren var brutal og surrealistisk. Det må ikke skje igjen.

Men hvordan?

Idag slår jeg et slag for en dag for å markere høyre-ekstremismen. Hva med å legge den dagen til den 22. august?

Vi starter med en høytidelig markering i Domkirken i Oslo. Der vi ber om at en mann av Gud holder en preken for de kristne. Ikke som i dag da det skal holdes en markering for de gudløse sosialistene. Som presten som skal invitere de venstre-ekstreme til kirken sa det så morsomt; «til et møte med Gud, der vi kan holde rundt hverandre i sorgen og gi hverandre kaffe». Ja, du leser riktig. Denne dagen skal 22/7 markeres med kaffe og kaker i kirken. For de venstre-ekstreme. Noe mange kirker gjør forøvrig på en søndag; såkalt kirkekaffe. Passende for alle dem som ikke egentlig ønsker å høre om Gud og Kristus.

Hva gjelder de høyre-ekstreme vil det bli invitert til en høytidelig preken om Gud og Kristus; først på dagen; tidlig morgenmesse f eks. Vi skal ikke markere noe inne i kirken. Dette må skje i diverse fora. Kirken skal denne dagen holde seg for god til å preke politikk. Det finnes prester som forstår dette og disse skal vi invitere. Kaffe og kaker det tar vi på Kaffebrenneriene rundt om, eller i private arrangementer som i Samfunnshusene ute på bygdene.

Propagandaministeriet for AUF, ved Eskil Pedersen ønsker sette et fokus på høyre-ekstremisme. Vi ønsker sette fokus på venstre-ekstremisme denne dagen; og samtidig gjøre det klart at vold blir ikke akseptert. Venstre-ekstreme Blizere og partier med venstre-ekstreme ideer skal holdes borte fra bybildet. Politiet skal få nok ressurser til å holde enhver demonstrasjon borte denne dagen.

Torbjørn Jagland, som tilhører dette propaganda-maskineriet er en fare for utviklingen av venstre-ekstremismen i hele Europa. Han bør kastes fra den stillingen han har idag og en mann som Geert Wilders kan f eks anbefales. Wilders reiser idag rundt i USA og ber om bistand hos de høyre-ekstreme til å bekjempe venstre-ekstremisme i hele verden. Jagland ønsker at høyre-ekstreme ytringer skal forbys. Intet mindre!

Denne dagen, som foreslått den 22. august hvert år i årene fremover skal markeres med debatter i radio og på TV. Aviser som idag propaganderer for venstre-ekstremisme skal ikke lenger få statsstøtte. Det skal derimot høyre-ekstreme aviser få de neste fem til ti årene innen de er blitt så godt etablerte i samfunnet til at vi har fått bekjempet venstre-ekstremismen for godt. Deretter skal ingen aviser motta statsstøtte. Avisene skal være fri til å formidle nyheter hva enten de er høyre-ekstreme eller venstre-ekstreme.

Vi har idag ytringsfrihet og alle som ytrer en motstand mot høyre-ekstremisme og som oppfordrer til vold, skal slås ned på. Ytringer som skader landet og folket, som ytres offentlig av muslimer skal slås ned på. De må gjerne ytre sitt ubehag mot oss vantro kristne kjøtere i sine moskeer. Offentlig vil det blitt slått hardt ned på. Disse bør bøtlegges med store bøter. Evt inndragninger av offentlige ytelser som arbeidsledighetstrygd, barnetrygd o.l som understøtter deres daglige virke, der det skal være en betingelse for å bo i landet at de mottar pensjoner og trygder på samme grunnlag som oss nordmenn. Ved å opparbeide seg pensjonspoeng. Altså gjennom jobb-virksomhet.

Gjennom etablering av høyre-ekstreme nyhetsmedier vil vi bruke vår ytringsfrihet til å kalle en spade en spade, som det heter. Politisk korrekthet vil dermed bli en saga blott. Vi vil få lagt alle kortene på bordet. Politikere som ikke ønsker delta i debattene vil automatisk måtte finne seg en annen jobb, da deres interesser gradvis mister sin autoritet. De venstre-ekstreme politikerne skal ikke utestenges fra noe fora, de skal inviteres til å delta med sine synspunkter. Vi ønsker tross alt å gjenopprette demokratiet.

Vi skal heretter markere vår avsky for venstre-ekstremismen. Den skal ikke forbys, men den skal heller ikke motta økonomisk støtte fra folket. Når LO, hvis medlemmer også er høyre-ekstreme, mister sin makt fordi medlemmene ikke ønsker betale avgift for å få lov til å jobbe, vil de høyre-ekstreme bli sterkere når de private som idag er formuende, bidrar til nødvendige utgifter til å formidle høyre-ekstremisme. De statlige kanalene skal besitte journalister som bekjenner seg til høyre-ekstremisme. De venstre-ekstreme journalistene som idag farer med løgn og usannheter skal også få ha sine aviser og nyhetsmedier. Men folket skal som i dag ikke betale radio- og tv-lisenser for en propaganda vi ikke ønsker.

Idag sier Jens at nordmenn flest er positive til innvandring. Han har enten ikke fulgt med i den høyre-ekstreme debatten som slår ned på denne bløffen, eller han er sitt gamle jeg; strutsen som gjemmer seg i sanden. At han og hans kumpaner har oppslutning fra 5% av velgermassen, det har visst heller ikke sunket inn. Han Giske er overbevist om at denne skuta skal de snu. Og med flagget til topps vil vi til høsten endelig se at skuta forsvinner i de store vannmassene med mann og mus.

Den 22. august vil derfor være en dag som formidler troen på et nytt samfunn i Norge - der demokratiet igjen skal stå sterkt i årene fremover.

Det ble idag på Nrk i programmet Ekko konstatert at samfunnet etter 22. juli 2011 er blitt et enda mer bittert og hatefullt samfunn på grunn av venstre-ekstremismen som stadig brer om seg. Anders B Breivik fikk definitivt satt agenda. Han fikk satt venstre-ekstremismen på dagsorden.

Velgermassen økte med fattige 3% ved kommunevalget det året. En strek i regningen for den venstre-ekstreme regjeringen. Det var de unge og innvandrerungdom som ble de nye velgerne. «De unge» fikk opp øynene for hva samfunnet egentlig representerte for dem. De ble medlemmer like mye av AUF som av andre partier i opposisjon, spesielt Høyre og Frp. Og at innvandrer-ungdom så lyset kan vi forstå. Det var jo dem 22. juli handlet om indirekte.

Jens sa idag seg enig i at alle ytringer har «verdi». Men var det kanskje et spill for galleriet? Han sier jo så mye rart, den mannen, og nå er det snart valg. Med 5% velgere i ryggen har han ingenting å tape.

At venstre-ekstreme taper og at høyre-ekstreme vinner er altså ikke noe nytt. Venstre-ekstreme kjemper nå en forgjeves kamp om oppslutning. Fremtidsutsiktene for de høyre-ekstreme er gledelig stor om dagen. De blå partiene har hatt fremgang de siste årene og vil vinne med høy margin til høsten. Og nettopp derfor bør en spesiell dag settes av til å markere de høyre-ekstreme; for at demokratiet skal ha noe som helst betydning. Et demokrati har ingen betydning hvis det er noen enkelte marginale partier som får styre - fordi de fikk fattige 8000 flere stemmer enn de høyre-ekstreme dengang. Og fordi de har millioner mer i kassa til å bedrive valgkamp.

Dagens nyhet: «Frykter politiske attentat». I Norge. Sånn kan vi ikke ha det! Eller denne: «Lite har skjedd med beredskapen etter 22. juli» (Per Sandberg)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar