fredag 26. juli 2013

Hussein Obama taler til sitt eget folk

Og ber de hvite om å lytte.

Tryvor, den 17 år gamle negeren som ble drept av en annen med mørk hudfarve; men som under tvil kan gå som «hvit-ish», får ikke bare oppmerksomhet fra sine egne - noe de alltid får. Myyyye oppmerksomhet faktisk. For hør nå bare. For dette henger på greip for USA's svarte president. Han innrømmer at han har vært i samme situasjon som Tryvor. Innen han ble senator, da, gad vite. Ikke etter. Men når han var yngre så havnet han ofte i samme situasjon som Tryvor. Jeg kunne ha vært Tryvor, sier Hussein Obama atter en gang. I en youtube der han taler til folket fra det hvite hus over 18 minutter.

Han ser seg nødt til å holde en tale til dem som sørget for at han ble president. Såpppas må de kunne forvente! Og det var ikke den hvite befolkningen. Det var den svarte første gang, og det var de svarte andre gang. Da han ble gjenvalgt var den hvite befolkningen i sjokk. Men USA er nå omvandlet til et svart kontinent. Et nytt Afrika. Som i Europa etterhvert.

Det er noe patetisk og ikke minst ufint å holde en tale til den hvite befolkningen om å tenke seg litt om. Riktignok har Høyesterett talt, sier han, og sånn må det være. Vi får bare akseptere at Tryvor ble myrdet og at morderen får gå fri. Men, sier Hussein, som er både halvt-neger og muslim, nå må rase-spørsmålet igjen settes på dagsorden. Nå må den hvite befolkningen akseptere oss. At den hvite mann og kvinne har problemer med å ta en svart befolkning seriøst, når det er et faktum at 3/4 av de innsatte i amerikanske fengsler er fylt opp av svarte - det hopper han selvsagt bukk over.

Han oppfordrer nasjonen til å ta tak i negrenes situasjon i USA. Gjøre et forsøk på å forstå negerens forhistorie. Huske på hvor mye de har lidd. Han insisterer på at rettsystemet må endres for å redusere «mistrust in the system». For lovene, insinuerer Hussein, de tar ikke hensyn til negrene i USA. Mye mistenksomhet blant afro-amerikanere. Det er sikkert og visst.

Han forventer at lover og regler lokalt skal gjennomgås for om mulig å gjøre livet lettere for negrene. Med andre ord, nå må amerikanere lære seg å se gjennom fingrene på deres kriminelle aktiviteter. Kanskje må vi ta en sjanse på at en neger ikke kommer til å skyte deg, selv om han peker på deg aldri så mye med en pistol. Han sikter til lover som gir enhver rett til å forsvare seg. Som vi vet ønsker Hussein at alle amerikanere skal levere inn sine våpen.

Tryvor følte seg truet, hevder Hussein Obama. Tryvor-saken fikk antagelig ikke en rettferdig slutt. Men siden vi må akseptere høyesteretts avgjørelse må vi akseptere at sånn ble det. Vi må bidra til at det blir fred i lokalsamfunnet og lære oss å akseptere at vi (Hussein og hans folk) blir behandlet annerledes. Det siste sier han ikke eksplissit men det er vel en grunn til at han henvender seg til den hvite mann fra talerstolen i det hvite hus denne dagen? Han har mye på hjertet og nå vil han også få si noen ord! Jeg ser for meg at Norge får en muslimsk statsminsister; i et Norge som stadig mer blir anti-islamsk og der han går ut og taler til «oss» om å besinne oss. Det gjøres jo allerede, men da fra dagens regjering.

Så hva kan gjøres, sier Hussein retorisk. Hva kan gjøres mer for at «de» (hans folk) skal føle seg verdifulle? Nye programmer for negrene er på trappene, men vi (hele befolkningen inkl de hvite) må gjøre en bedre jobb for å få dem (hans egne) til å føle seg verdifulle og at det kan være mulig for dem «to succeed». Vi må bruke tid på dette, insisterer Hussein Obama, en halvt-neger som taler til «folket». Han ber om at de hvite «går i seg selv».

Denne Tryvor-saken gjelder mange mennesker i USA. Ja, det skal gudene vite, sukker vel noen?
Vi må være på vakt og arbeide med «these issues».

På 60-tallet ble USA satt på hodet. Nå skulle negrene få det mye bedre. De skulle sluses inn på høyskoler og universitet; og listen for å gi dem adgang skulle senkes betraktelig. Alle skulle med! Sånn som det er blitt i alle vestlige land etterhvert som innvandring fra dysfunksjonelle land med en befolkning med lav IQ.

Så hva enten han het Martin eller John, (Luther/Kennedy) de sanket stemmer ved å sette negrene på dagsorden. Mye var på sin plass. For det var modig av den svarte kvinnen å gå inn på en buss med hvite den gang. For negrenes situasjon var på 60-tallet ikke noe å skryte av. Men når lover og regler gradvis endret seg til fordel for den svarte befolkningen gikk det tydeligvis over stokk og stein. Det var ingen grenser for hvor fint de skulle få det nå. Og som sagt snipp snapp snute, tilslutt fikk de en svart president på toppen av det hele. Og nå har han behov for å identifisere seg med sine egne, den svarte delen av befolkningen.

Negre og rasemotivert vold i USA forsvant ikke av den grunn. Heller hvertimot dannet de hvite ku klux klan; og signaliserte samtidig at de hadde sine egne metoder. Det som er verdt å merke seg er den britiske politikeren Powell, som på 60-tallet gikk ut og kalte en spade for en spade. Han sa at negrene i fremtiden ville holde «pisken over de hvite». Skal si han fikk rett, gitt!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar