onsdag 17. juli 2013

Husbanken strammer inn reglene for startlån: rammer Ola og Kari

Hvis du går inn på regjeringens tidligere forslag til hvordan midlene skal fordeles vil du oppdage noe som du ikke normalt tenker på. For reglene faller merkelig ut for mange parter. Idag ble det sagt at startlån ikke skal gis umiddelbart til folk som idag ikke har muligheter til å komme seg inn på boligmarkedet. Eksempler på disse som nå ikke skal få startlån er studenter som hypotetisk om noen år vil pga utdannelse få en bedre betalt jobb. Disse skal værsgo' vente til de er ferdige med utdannelsen. I mellomtiden får studenter værsgo' ta til takke med studentboliger som det idag ikke er nok av eller bo i kollektiv i dyre utleiede Oslo-leiligheter.

Husbanken har i flere år spart mange millioner om ikke milliarder på sin gniene praktisering. Eksvis skulle man tro at hvis du er en gammel minstepensjonist som må ta til takke med en dyr utleie-leilighet og dermed er berettiget til Bostøtte, vil du få et nei til startlån fordi – ja nettopp fordi Bostøtten regnes som inntekt og dermed legges til en minstepensjonen. Ergo er du ikke trengende. Og berettiget til startlån.

Argumentene henger ikke på greip. Men det gjør det jo heller ikke med en sosialistisk politikk. Men leser du forslagene til denne regjeringens argumenter for hvordan midlene skal fordeles burde du ikke bli overrasket. Du kan gå inn på regjeringen.no og søke der.

Idag blir det sagt at argumentet for å gjøre det enda vanskeligere for studenter og andre unge å komme inn på boligmarkedet med et startlån er at nå skal startlånet gis til de som er VARIG ute av stand til å skaffe seg inntekt. Og hvem er så det, kjære leser? Jo det skal jeg fortelle deg. Og dette er ikke basert på spekulasjoner men på det som står i instruksen fra Stortinget.

Først skal de tilgodesees de som er innvandret til Norge - som man per definisjon ikke forventer skal bidra til skatskassen. Og eureka; hvem er så det?

  1. flyktninger
  2. asylsøker uten avslag
  3. og andre

Les det om igjen og relater det til det som ble sagt på nyheten idag: «startlånet skal først og fremst tildeles dem som er VARIG ute av stand til å opparbeide seg en inntekt».

Varig er nøkkelordet. En student er per definisjon ikke «varig». En flyktning til Norge går rett over på en pensjon eller stønad så fort de setter bena sine på norsk jord.

Negre og da kan man tenke seg somaliere med mange barn der mindre enn 30% av dem er i inntektsgivende arbeide tilhører den gruppen som Husbanken legger under begrepet «varig» uten evne til inntekt.

Jeg utfordrer Frp til å se på dette umiddelbart. Da de vil kapre mange unge velgere om det blir et tema. Nå!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar