lørdag 16. mars 2013

Samhandlingsreformen; overskrift: velg selv!

Du er kanskje som jeg enten ikke opptatt av hva som skjer når du blir riktig gammel. Eller når du blir riktig gammel og syk. Ikke alle har familie som rekker ut en hånd på dine gamle og syke dager. Men – eureka! Vi har jo STATEN. Staten styres av sosialister. De vet best. Tror mange, og mange vet at dette er det rene pølsevev. Men det er et faktum at med disse gale sosialistene blir vi styrt fra vuggen til graven.

Vi har idag en rød regjering av folk som fremstår som ekstremt udugelige politikere. At de drives av en sosialistisk ånd bare bidrar til at folket lider enda mer enn om de «bare» var udugelige. Selv er jeg ikke sikker på at vi får en bedre fremtid med en «blå» regjering. Selv om jeg lenge trodde på Frp. Som et godt alternativ. Men siden folket visstnok ønsker seg Erna som statsminister betyr det at Siv vil spille annen-fiolin. Sosialisten Lysbakken mener visst at Erna spiller skygge-boksing og ikke er ærlig om planene for neste stortingsperiode; hvis de blå vinner. Ja, mon det, men jeg er ikke overbevist om at det er bevisst. For så lenge hun og Siv spiller sitt skuespill og later som om de overlater til folket å bestemme, så vet vi, folket at de ikke er til å stole på uansett farge.

Det utredes rapporter og reformer en masse. Hvis du ikke har forstått hva samhandlings-reformen betyr for deg om du som gammel og syk plutselig omfattes av begge deler skal jeg forklare deg dette i enkle vendinger. For det er ikke så vanskelig som mediene legger opp til, det er bare å lese de private mediene som relaterer seg til dennne gruppen og du vil få en annen innsikt.

I disse dager har noen leger gått ut og hevdet at våre (udugelige) politikere raserer helse-Norge. Som om det er noe nytt! Og etter at Jens byttet om på sine medarbeidere og fikk satt geniet Gahr Støre i jobben med å «reformere» helse-Norge, har det visst bare blitt enda verre. Gahr Støre som har sine egne måter å skaffe seg helse-hjelp på. En der penger ikke er noe tema.

Nå hevder altså disse omtalte legene at helse-Norge går på ræva. Gahr Støre, duxen i klassen som aldri tar feil, han går ut og omtaler helse-Norge som om han vet best. Det gjør han ikke og det har altså de omtalte legene nå sagt rett ut.

Samhandlingreformen

Denne reformen handler ikke om omsorg for pasienten. Den handler om penger. Som vi vet skal det strammes inn både her og både der. Sykehusene lider pga manglende penger. Kommunene gjør det samme. Sykehus slås sammen som om det skulle gi enda flere penger i kassa. Kommunene blir pålagt stadig flere oppgaver, men får ikke de pengene de trenger. Eks vis blir kommunene blir pålagt å opprette asylmottak som folket ikke ønsker. Og når kommunen presser påleggene nedover kommunene, som er for feige til å stå opp for lokalbefolkningen - så gir de etter når presset blir for voldsomt. Man kan jo tenke seg en ansatt som undertegnede; med sine synspunkter stå opp som sjef for en eller annen bygd og yppet sine medarbeidere til arbeidsnedleggelse. Jeg med mine synspunkter ville ikke ha sittet lenge i den stolen. Så alle går stille i dørene. Folk som Kristin Halvorsen som har rasert skolevesenet, Gahr Støre som nå raserer helse-Norge; tramper på alle; ikke minst folket de er valgt til å tjene.

Hvis du f eks havner på sykehuset med en brukket lårhals. Noe som mange eldre opplever, så skal han/hun sendes tilbake til kommunen når sykehusledelsen bestemmer at vedkommende er utskrivningsklar. Liggedagene på sykehuset blir bare kortere og kortere. Før i tiden kunne man ikke forestille seg at en dame på 85 år som får byttet ut hjerte sitt med en dings som erstatning, skal sendes hjem dagen etter. Idag blir hun det. Så fort hun er våken.

Professor i geriatri Torgeir Brunn Wyller er skeptisk, mildt sagt. Han sier at hovedhensikten med reformen er å holde de eldre ute av sykehusene og i stedet gi dem et tilbud i kommunens regi.

Det er bare det at dit pasienten sendes; f eks til det lokale sykehjem, der finnes ikke de apparatene som pasientene er avhengig av etter sin operasjon. Enten får denne pasienten problemer og blir en svingdør-pasient som kan komme til å bli sendt som en pakke mellom sykehjemmet og sykehuset. Eller hun kan komme til å måtte dele plass på sykehjemmet med en annen person. Og siden det ikke er et sykehus har folk på sykehjem krav på å få bo som hjemme; uten en fremmed person bak ett forheng. I mange tilfeller har ikke kommunene nok ressurser eller plass, men når det ikke er plass finner de nødløsninger. Eller denne pasienten kan komme til å ta plassen til andre som allerede står i kø.

På sykehjemmet finnes som regel ikke ekspertisen; det er ingen seriøs lege som søker seg stilling på et sykehjem. Og det er typisk for mange skrøpelige eldre at de har et sammensatt sykdomsbilde. Ergo vil den plagen hun fikk behandling for i sykehuset kanskje ende med at hennes helse forverres av andre diffuse plager. Ergo uten ekspertise på sykehjemmet blir hun en kasteball, i verste fall dør hun/han fordi ekspertisen er for langt unna.

Pengene fordeles mellom sykehusene og kommunen. Og sykehusene de tjener på stadig nye pasienter. Og når det ikke finnes penger nok så bites hestene, les: de ansatte der. Alt dette rotet og spillet med ressurssvake pasienter er det disse legene nå går ut og kritiserer. Ikke systemet primært, sånn jeg forstår det. Men politikere som ikke har peiling på hva de vedtar eller snakker om. Som Gahr Støre som har sin egen private lege; en mann som aldri bør tenke på ikke å få behandling i tide. Eller mangler nødvendig ekspertise når det gjelder. En mann som hever seg over folkets patetiske problemer - som han er ansvarlig for.

Velkommen til «Verdens rikeste land»!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar