lørdag 16. mars 2013

Ondskapens åndehær; jfr Bibelen: Satan er virkelig

Har du lest om Satan så håper jeg for din skyld at du ikke ristet på hodet eller lot tankene dine vandre. For Satan er en reell person. Han er som det står en fallen engel. Og han dro mange med seg når han ble kastet ut av himmelen. En historie om disse falne englene går om at de begjærte de vakre kvinnene som de selv hadde vært med å skape; ikledde seg et legeme og bosatte seg på jorden. Dette var innen den store vannflommen. De tok til «ekte» disse kvinnene og avlet barn med dem. Om disse englene står det at de ble kalt de veldige. Ergo større i størrelse enn vanlige mennesker. Kanskje var de 2.50 meter høye. Og idag finnes jo også mennesker som er over 2 meter høye uten at vi rygger nevneverdig tilbake av den grunn. De hadde nok sørget for at de fremsto tiltrekkende og vakre. De avlet i alle fall barn.

Men så kom den store vannflommen der Noah og hans sønner overlevde etter at en due hadde funnet et tørt sted å «ankre opp». Disse falne veldige englene overlevde vannflommen fordi de gjorde seg om til engler atter en gang. Men det var bare et tidsspørsmål innen de ble kastet ut av himmelen av Gud selv fordi de gjorde opprør.

Jeg antar at mange ikke tror på denne historien og det fordi de selv bidrar til å gjøre alt så mystisk. F eks sa den gamle kvinnen som jeg hadde geleidet inn på en av benkeradene her i Minnekirken at hun ikke likte at presten talte om det Jesus sa i sitt aftensmåltid; som han innstiftet sammen med disiplene innen han skulle dø. «Dette er mitt legeme; dette er mitt blod». Den eldre kvinnen kunne betakke seg når presten ble så voldsom i sine uttrykk der han inviterte til nattverden. Da jeg sa at dette jo var Jesus' sine egne ord ville hun fremdeles ikke tro meg. Det er disse kunnskapsløse som aldri forstår at Satan er reell. De vil bortforklare det med at det «er det onde i oss». Som min «venn» presten sa oppgitt: «Den som ikke tror på Satan har ikke forstått noe som helst». Han var nok villig til å forkynne om Satan, men i kirken skal man jo ikke snakke om det negative; om fattige negre i Afrika, ja, men ikke hvordan det går med oss hvis vi ikke lærer Jesus å kjenne.

Ergo fører de mange vill; prestene, og gjør akkurat det Satan ønsker. Så hvem er han da? Om ham står for det første at han er denne verdens gud. At han har stor makt, at han kan gjøre seg om til «lysets engel». Det står at han førte Jesus ut i ørkenen den gangen og fristet Jesus ved å si: «Alt dette vil bli ditt om du bøyer deg for meg og tilber meg». Jesus benektet ikke dette, han ba ham imidlertid om å forsvinne.

Har du ofte lurt på hvorfor du har et anstrengt forhold til noen mennesker? Du anser deg for å være et godt menneske, men det tiltross blir du ofte behandlet som dritt. Kanskje også av mennesker som står deg nær. Du mener kanskje også at det var Guds mening med deg når det går deg ille. Tro det ikke! Det er Satan som skaper strid. Det står at han gleder seg når han kan skape splid mellom oss mennesker. Det står at han skal skape splid mellom mor og datter; mellom far og sønn. Hvor mange mennesker idag er fortvilet over at den drømmen de trodde skulle bli til virkelighet den gikk i knas. Og av grunner du ikke fatter! Kanskje det får deg til å føle deg lite verdt? Kanskje går du med mørke tanker om å gjøre slutt på livet ditt av den grunn? Ikke gjør det; ikke fall ned i dyp fortvilelse. Den du i så fall tilfredsstiller er Satan.

Har du lest historien om Job? Jeg tror den er gitt oss nettopp for at vi skal forstå dette. Hva var det Satan gjorde for å ta motet fra Job? Ja, hele historien er jo temmelig surrealistisk. Men det var ikke Gud som plaget Job, det var Satan. Når vi tillater oss å klandre Gud; som er feil person å rette finger mot, så fører det til at vi vender oss bort fra Gud og Kristus. Da er Satan fornøyd. Det er nemlig akkurat det det store stridsspørsmålet med utgangspunkt i Eden den gang; handler om. Ville ikke menneske vende seg bort fra Gud når de ikke lenger følte at han var der for dem alltid? Gud forventer at vi skal anstrenge oss. Du kan ikke tillate deg å være lunken om du hevder at du er en kristen!

Og du må innse at du må lære ikke bare Kristus å kjenne - men også Satans makt over deg; over oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar