lørdag 13. april 2013

Krøtterstier og trygder og sånt

Her jeg bor trenges det ikke satses på farts-dumper. De er det nå så mange av at det er fysisk slitsomt å kjøre bil fortere enn 40 km/t. Det går således ikke unna på veiene etter en hard vinter. Men det ble hevdet at de som er ansvarlig for veiene våre ikke har den kunnskapen de har i vårt naboland. At det er mulig å unngå problemer med tele-hiv.

Jeg kjøper det argumentet om at det er dyrt å bygge veier i Norge. Over vidder, fjell og dype daler. Norge er et langstrakt land. Og skal vi bo der hvor ingen kan tru at nokon kunne bo, så må det bygges veier. Og det under kyndig veiledning. På de fleste veier i Vestfold er det nå blitt et mareritt å kjøre bil. En bil vi er avhengig av.

I en liten bygd som min burde det settes opp bussforbindelse. Her har husholdningen hver sin bil. Og staten tar inn uhorvelig mye penger i toll og avgifter. Vi betaler i dyre dommer for å komme oss på jobb gjennom bom-ringer som koster flesk. Noen finner utveier for å komme seg utenom. Og det er mulig, men da belaster du småveier som har bygget fartsdumper hver 10 meter. Der kan du nå møte på store trailere også som har funnet en måte å spare penger på.

En ung far jeg snakket med vurderte å kjøpe seg et hus i Norge etter mange år i utlandet. Han hadde både barn og barnebarn i Norge. Så hvor skulle han bosette seg? I Tønsberg var det utelukket når barna bodde utenfor byen. Hvorfor? Bomringene rundt Tønsberg ville ta knekken på budsjettet hans.

I den kommunen er økonomien så trang at de ikke har råd til å vaske veiene i år; etter en lang vinter med sand og salt på veiene som virvles opp over bilene våre. En bil-vask blir kanskje en sjeldenhet, med det det medfører av slitasje på bilen. Saltet blir vi jo aldri kvitt. Et realt regnskyll eller to ville vel ha hjulpet. Men hvor forsvinner så saltet og uhumskhetene når det ikke finnes penger til å vaske det bort etter en lang vinter. Ut på jordene der bonden har dyrket mark. I jordsmonnet og i drikkevannet. Trang økonomi? Ja, i et land som deler ut av sine olje-billioner til alle land enn vårt eget har vel ikke så mye å rutte med da.

Men pengær ska' dem ha! Nå vurderer partiet, SV som burde vært fjernet forlengst - å gi fattige land den samme pensjonen som vi nordmenn etter et langt liv har gjort oss fortjent til gjennom arbeide. Ja, de mener at de like godt kan innlemmes i vårt trygdesystem. Som om ikke noen land allerede er det! Snekkerne og bærplukkerne fra Polen, som har tatt seg sommerjobb i Norge kan når de ikke lenger har jobb heve alle slags trygder her. Og som ikke det er nok. Det sendes kontantstøtte og barnetrygd til kone og barn, som forøvrig aldri har satt sine ben her.

Hvor lenge skal dette få fortsette!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar