lørdag 13. april 2013

En råtten verden uten rettssikkerhet

På tekst-tv: Emil Linnell, 23 år ringte sykehuset og ba på sine knær om en ambulanse. Ja, han ringte flere ganger. Men ble avfeid av en sykesøster som ikke ville innfri hans ønske. Han døde av «brusten mjælte». Sykesøsteren ble tiltalt for grovt «vållande til annans død». Men ble frikjent. Med begrunnelse: Det kunne ikke bevises at Emil hadde overlevd om han hadde fått ambulanse-hjelp.

En mann gjorde sin plikt etter at to små brødre banket på døren hans og ba om hjelp. En ulykke. Den unge moren deres lå fastklemt under en stor bil. Mannen som dessuten nylig hadde gjennomgått en skulderoperasjon gjorde som enhver kristen person ville ha gjort. Dessuten oppfylte han sin plikt til å hjelpe i denslags situasjoner. Han og sønnen på 16 år greide til alles undring å løfte den tunge Mercedesen og fikk løs moren som dessverre da var død. Mannen ødela skulderen for livstid. Han søkte sitt forsikringselskap om erstatning. Han fikk et kontant nei. De hevdet at det ikke var en ulykke. Med andre ord: han burde ikke ha blandet seg inn.

En mann kjøpte en leilighet. Han godtok at takstpapirer ikke var vedlagt salgsoppgaven. Leiligheten var av ny dato og selger hadde svart benektende på alle spørsmål som gjaldt leilighetens tilstand. Deriblant råte-skade; sopp og mugg. Straks etter innflytting gjorde sopp og mugg seg gjeldende. Selger hadde tegnet en forsikring mot å stå ansvarlig for denslags hendelser. Han hadde selv bodd i leiligheten i 3 år men etter sigende aldri opplevd noe lignende. Forsikringselskapet sa nei til å ta ansvaret som selger hadde betalt for. Ergo: tegn forsikring ved salg og du vil gå fri for evt heftelser. De må i så fall kjøper ta på sin kappe.

En iraker ble dømt for overfallvoldtekt og fikk en dom på fire år. Etter to var han fri.

Listen over brudd på det man kaller «brudd på folks rettsbevisst» er så lang at du kan bare gi opp.

Samme dag: en mann oppdaget at en person hadde tatt hans identitet og solgt varer som var falske; i hans navn. Han fikk stadig oppringninger og luktet lunte. Han anmeldte. Dagen etter lå avslaget fra politiet i postkassen.

Vil du vite om mine egne erfaringer så har jeg skrevet om dem her. «Politiet henlegger på samlebånd».

Psykopaten Batti er internert i en fange-leir i Pakistan. Hans advokat John Elden er i harnisk over at UD ikke sender ut en etterlysning av mannen. Advokaten sammenligner islamisten Batti med hvem som helst og insinuerer at det blir gjort forskjell på folk. Vi andre som fremdeles er i stand til å se forskjell på rett og galt, vi håper Batti stryker med og at vi aldri mer hører om ham. Djevelens advokat får antagelig siste ord i denne saken også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar