fredag 12. juli 2013

Hvem er uføretrygdet, sa du?

«I for­hold til andre land har Norge et høyt antall uføre­tryg­dede, og nes­ten en av ti i arbeids­før alder er idag uføretrygdet». Kilde: en ny rapport

Ja vi vet at mange er uføretrygdet. Mange kvinner uføretrygdes etter mange ti-år i arbeidslivet av muskel- og skjellet-sykdommer f eks fibro-myalgi. En lignende sykdom er kroniske myofasciale smerter. Disse sykdommene er et resulat av at kvinner og noen menn har strukket seg langt i mange år. Altfor langt. De beskrives som full av energi og tiltross for signaler og smerter i mange ti-år skrur de termostaten ytterligere opp. Helt til det sier stopp.

Hva vil jeg med denne kommentaren?

Siden majoriteten av de uføre-trygdede i Norge plages av muskel-og skjellet-sykdommer, er disse per definisjon ikke sykdommer som oppdages i stor grad før du er fyllt 40 år. Med andre ord faller undersøkelsen som marginaliserer mange uføretrygdede på sin egen urimelighet når den hevder at barn av uføre-trygdede høyst sannsynlig arver foreldrenes skjebne. Og ender på uføretrygd dem også.

Det siden mange som i dag ble uføretrygdet i 50 års alder har barn som forlengst hadde flyttet ut av redet. Ergo det er lite sannsynlig at disse ender opp med uføre-trygd. Å hevde dette er ufint ikke bare overfor eldre kvinner og menn som har vært i arbeidslivet i en årrekke. Men også nedverdigende overfor deres avkom som høyst sannsynlig idag er fullverdige skattebetalere.

Det som gjør meg forbannet er denne stadige hakkingen på «nordmenn». La oss heller snakke om «norske statsborgere» for dette har vi nå forstått er gud og hvermann. Vi vet at flyktninger per definisjon ikke forventes å bidra til statskassen. De går rett over på trygd. Hva enten det er uføretrygd eller lignendne stønad.

Av somaliere som er i flertall av afrikanske innvandrere, vet vi at mindre enn 30% er i arbeid. De mottar trygd. At de ikke er i arbeid betyr ikke at de burde kunne settes til «slavearbeid». Men dette er de for stolte til å ta imot. For noe annet kan vi ikke forvente av dem da de aller fleste er anafabeter.

Muslimske kvinner blir høyst sannsynlig trygdet som ufør da de heller ikke kommer ut i arbeid. Enten fordi koranen sier at de ikke skal det. Eller at de aldri lærer seg norsk.

Så tar man denne undersøkelsen på alvor må man først fortelle folket sannheten. For som så mye annet som er galt i samfunnet, så kaller man sjelden en spade – for en spade.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar