fredag 12. juli 2013

Dr Phil teach me all I need to know

I motsetning til den svarte kvinnen, Oprah, som i årevis har fortalt oss saker og ting vi IKKE trenger vite, gjør dr. Phil en god jobb. Men ikke alltid.

Han glemmer en ting og det er at alle foreldre i den tiden det er forsvarlig å sette barn til verden, de har ikke kunnskap eller innser ikke at barn har sine egne personligheter. De flest av oss ønsker det beste for våre barn. Vi gir dem av vår kjærlighet og omsorg. Ikke alle foreldre har kapasitet til dette, og føler de kommer til kort. Men dr. Phil mister grepet når han hevder at det ene og alene er foreldrenes skyld når barnet skjærer ut og bidrar til kaos i familien.

Det er riktig at en familie kan få et problem med ett barn, men ikke med et annet. Hvorfor? Mitt inntrykk er at det primært er fordi barna har forskjellig personlighet. Og som en konsekvens reagerer forskjellig på oppdragelsen. Foreldrene kan hale i land et hyggelig forhold til det ene barnet men ikke til det andre. Det tiltross for at de har behandlet begge likt. På godt og vondt. Den ene taklet det om det ikke alltid var fullkomment, den andre gjorde opprør.

Foreldre som mennesker burde kanskje ikke få barn før de er i 50-60 årene? Da sitter i alle fall de fleste mennesker inne med mye erfaring. Og kanskje er det derfor de normalt får et så godt og hyggelig forhold til sine barnebarn. Og med det faktum inne burde besteforeldre innlemmes i barnebarnas oppvekst mye mer. Og kanskje ved lov få en mulighet til å være i deres liv. I dag har vi lover og primært en Barnelov som sies å skulle være til barnets beste. Som indikerer at vi som foreldre ikke har noen rett til våre barnebarn. Juridisk rett, nei. Men mange besteforeldre blir idag holdt utenfor mot sin vilje, fordi loven gir dem ingen rett engang til å motarbeide denne retten. Som rammer barna. Barn som først når de når modenhet vil innse at de er blitt mishandlet av sine foreldre.

Barneloven gir barnet en rett til å uttale seg når det er 7 år. Men denne retten er hovedsaklig rettet mot foreldrenes kamp etter en skillsmisse. Besteforeldrene som kanskje også i den situasjonen burde komme på banen for barnas skyld, de blir ikke engang tatt i betraktning.

Foreldre som kommer til kort i barns oppvekst, kan være familier som ikke makter å ta vare på barna. Barn som ikke blir stelt fordi foreldrene er rusa på alkohol eller narkotika. Barn som stadig skifter «fedre», fordi det er gjennomtrekk i hjemmet. Dette er gode grunner til at foreldre bør miste retten til barna. Vold er en annen grunn. Selv om denne årsaken med SV's hjelp har gått over grensen for hva som er sunn fornuft. Barn som får en smekk over fingrene hvis de nekter å adlyde ved å fortsette å plukke på saker og ting, blir ikke mishandlet. Barn som derimot får en saftig ørefik, blir mishandlet. Barn som ydmykes med vold er et mishandlet barn. Foreldre er med det ikke kompetente. Men å ta barnet ut av familien er ikke den beste løsningen.

Vi skattebetalere må idag betale store summer fordi innvandrerfamilier ikke er kompetente voksne. At Barnevernet har mye å gjøre om dagen, og da spesielt i Oslo sier vel det meste. Det er der innvandrer-familier hovedsaklig bor. Dette er foreldre som mishandler barna sine både fysisk og psykisk. Men å ta disse ut av familien og inn på barnehjem er ikke løsningen. Løsningen er å ikke gi dem opphold i Norge. Disse kommer fra dysfunksjonelle kulturer. Og vil på alle mulige måter forbli en belastning på vår velferdskasse.

Krisesenter, barnehjem, fosterhjem, rettsmøter, fengsel. Barn som arver foreldrenes dysfunksjonaliet og blir voksne kriminelle. Det ene følger det andre. I disse kulturene kan man si at foreldrene er skyld i at barna blir håpløse individer som voksne. Først som barn og deretter hele deres voksenliv. Snøballen ruller og ingen har bruk for dem.

Men foreldre i kristne kulturer er generelt ikke uegnede voksne. Der de imidlertid kommer til kort er der de ikke evner å forstå sitt barns personlighet. Barnet kan ha arvet en eller flere forstyrrelser fra sine foreldre via gener. To barn av to forskjellige fedre er et godt eksempel på hvordan to barn reagerer forskjellig på sin oppvekst. Den ene kommer godt ut av det med både sin familie og andre. Det andre barnet fremstår som om det kommer fra en annen planet. Det blir derfor galt når dr. Phil fokuserer på foreldrene som den eneste faktoren i et barn/foreldre forhold.

Ta Phils klienter som står frem og sier at jeg har overrøst mitt barn med kjærlighet, varme og velvilje. Men barnet er blitt et monster. Phil sier: det skulle du ikke ha gjort. Du er selv skyld i at du har endt opp med et monster. Du har skjemt det bort. - Det henger ikke på greip. Og foreldre skulle ikke marginaliseres på denne måten. For når han gjør det, kan det ofte få store konsekvenser for foreldrene i form av utestengelse. På ymse vis. For det er lett å si; ingen røyk uten ild. Mange naive og kunnskapsløse mennesker bidrar til å gjøre livet surt, der de burde bidra til å hjelpe en mor eller en far når de trenger hjelp.

- Men Dr Phil har jo sagt det?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar