onsdag 6. februar 2013

Det engelske språket bedre enn sex

Spanjolene vil gi hva som helst for å lære seg det engelske språket i en fart. Ja endog leve i sølibat ett år hvis det ville løse deres problem med å få seg en jobb i utlandet. Være uten sex ett år er vel ikke all verden; selv om spanjolene visstnok gir uttrykk for det i en undersøkelse.

Britene derimot har nå sett seg lei på at mer enn 4 millioner bosatt i England ikke snakker språket deres. Og at «britenes» andre-språk idag er polsk. Polsk! Statsminister Cameron holdt nylig en tale til folket om deres forhold til EU. Han ønsker holde en folkeavstemming om deres fortsatte medlemskap. Ja, ikke skulle det vel forundre noen om han ikke bare taler folkets språk men også er tilhenger av sin egen retorikk i den saken.

At Schengen-avtalen med dens åpne grenser bragte med seg mye dritt og lort bokstavelig talt er vel de fleste land enig i. At Norge signerte den avtalen er ikke et mysterium; tatt i betraktning at vi gradvis våkner av dvalen; til sannheten om hvordan våre politikere har lurt oss trill rundt. Folkeavstemminger burde vi hatt både titt og ofte.

I Norge har det ikke gått upåaktet hen det faktum at muslimer foretrekker sine egne gettoer. Og tar man det faktum for øyet at polakkene nå har funnet seg godt til rette i England (også), så undres man vel ikke over at de ikke bare har tatt den etniske befolkningen ved nesen og sørget for stor arbeidsløshet blant britene selv. Men når det snakkes polsk som andre-språk i England må man kunne konstatere at det er fordi denne folkegruppen som folkegrupper i Norge og da hovedsaklig i Oslo slår seg sammen parallelt med det opprinnelige samfunnet. At 4 millioner bosatt i England ikke snakker det engelske språket tilfredsstillende betyr jo unektelig at de heller ikke er ansatt hos britiske arbeidsgivere. Og hvem skatter de da til? Polske agenter?

At spanjolene har havnet i denne krisen er ene og alene på grunn av eu-trollet. For deres manglende vilje til å la seg beskatte er ikke unikt for Spania mer enn det er for de andre Middelhavslandene. Det eneste stedet du kan regne med å få en kvittering er fra de store supermarkedene. De andre små næringsdrivende putter pengene rett i lomma, som det heter. I disse tider der folk kan forflytte seg over landegrensene uten kontroll på hvem de er, er det ikke til å undre seg over at det meste går på halv tolv i både det ene og et andre landet.

Spanjolene er nå tilbøyelig til å tro at deres manglende engelskspråk-kunnskaper er årsaken til manglende eksport av varer fordi selgere generelt ikke snakker engelsk. Men i England lever altså 4 millioner utlendinger på siden av det engelske samfunnet og må med andre ord forholde seg til et arbeidsmarked og en kultur som gjør behovet for å kunne engelsk lik null.

Dette er jo også et faktum i Norge. Der muslimske kvinner holdes innendørs og som en konsekvens aldri lærer norsk. Og som nok en konsekvens av det igjen er at barna deres heller ikke lærer seg det norske språket tilfredsstillende. Og at vi som skattebetalere på toppen av alle andre utgifter disse legger på våre skuldre, nå må sette inn tiltak i skolen; ikke bare i barneskolen men langt opp i gymnaset for om mulig gjøre dem bærekraftige som medborgere. Vi vet allerede at de aldri blir det via allerede utarbeidede rapporter. Og noe som provoserer store deler av befolkningen.

Hadde det ikke vært for oljen som gir oss enorme inntekter og «handlings-rom», hadde vi sittet i den samme gjørma som spanjolene, grekerne, italienerne og alle andre land som falt i armene på Tyskland - og Frankrike for den delen. Versailles-traktaten ble forresten undertegnet mellom disse landene idag for nøyaktig 50 år siden. Jubileet feires i disse dager dessuten i Berlin. Hvor ellers? Hitler kunne smile fra øre til øre om han hadde levet idag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar