mandag 15. juli 2013

Jenter er nå blitt en negativ faktor for gutter

Ja, skal vi tro det nyhetene formulerer på tekst-tv, som forøvrig ikke sier allverden, men tvertimot marginaliserer og fremstår diskriminerende.

Kvinner er og har blir hetset til alle tider og i alle anledninger. Vi trodde vi hadde fått kjempet frem likestilllingslover og lik rett for jenter og gutter, kvinner og menn. Etter at vi fikk stemmerett her i landet har menn i høye posisjoner kjempet for å holde kvinneandelen nede i firmaer der kvinner har vært dårlig representert. Med loven i hånd har kvinner etterhvert blitt kvotert inn i styrer og stell og vi har i dag en kvinne i lederposisjon i 3 politiske partier.

Jeg innrømmer at det virker suspekt. Jeg liker ikke tanken på at kvinner skal være tilstede der hvis de ikke kan vise til samme resultater som menn. På like vilkår. Menn har aldri hatt noen problemer med å få de høye stillingene i samfunnet; både i det offentlige og det private.

Mannlige advokater gikk ut av juridisk universitet med gode karakterer. Mens mange nok også som de eldre journalistene idag sitter i stillingen sin fordi de kom dit «ad omveier». Dette tror jeg skjedde i et større omfang etter krigen, da det var stort behov for dem. Det mannlige innslaget på arbeidsplassen ble derfor naturlig og ingen stilte krav som i dag. Menn er fremdeles idag så ettertraktet i høyere stillinger at de til og med blir belønnet med sky-høye bonuser i form av pensjoner i millionklassen. Tiltross for at de ofte må gå fra jobben pga «slett arbeide».

Vi har ikke kommet så langt at dette gjelder kvinner, siden kvinner i høye ansvarsfulle stillinger fremdeles er et forholdsvis nytt fenomen. Men Giskes forsøk på å holde de omtalte bonusene og høye lønningene nede på et akseptabelt nivå er en illusjon. Og en bløff.

På de juridiske fakultetene blir kvinner stadig flere enn menn; som studenter. Dette er noe nytt. At kvinner nå plutselig gjør det så bra er muligens en bløff det også. Det er jo sånn nå etter at vi nå belemres med kvinner og menn fra land der den generelle IQ hevdes å være lav, allikevel gis avgangsvitnemål, tiltross for manglende oppmøte for det første. Og fordi de svært sjelden oppnår gode karakterer. De sluses inn på universiteter; og som vi vet har folk fra ovennevnte land svært høye ambisjoner for sine barn. De skal og bør bli advokater og leger; intet mindre. Jeg tror at dette legges til rette av ansvarlige på disse skolene etter instruksjon av våre sosialistiske politikere. Alle skal med; åkke som!

Dette med å legge lista lavt ved karaktergiving. Eller aller helst ikke gi karakterer overhode er et typisk SV-forslag. Vi har de siste 8 årene vært belemret med en sosialistisk regjering. Sosialismens ideologi betyr at alle skal være like gode, hva enten det er sant eller ei. Og at alle derfor har rett til de samme godene, hva enten de har rett til dette eller ei. Som med kommunismens ideologi der man forutsetter sosialisme i bunnen. Og der man burde få slippe å jobbe overhode for noe. Med et fordekt krav om å nyte uten å yte. Så Kristin Halvorsen har med sine 4 år i skolen oppnådd at unge kvinner og menn er kommet på stort etterskudd med sin utdannelse. Generell forskning har vi kunnet se langt etter.

De fleste skoler er idag muslimske. Det er ikke uvanlig med 98% muslimer på en skole på østkanten. Der jentene ikke er muslimer er etnisk norske jenter blitt mobbet bort fordi de hadde blondt hår. Og blir kalt horer og denslags primitive utslag som følger med muslimer generelt.

I disse dager er en svært ung pakistansk jente blitt hedret og foreslått til Nobel-prisen fordi hun er blitt utsatt for draps-forsøk fordi hun har kjempet for at jenter i Pakistan og Afganistan - der forøvrig IQ er på et svært lavt nivå, skal få skolegang. Intet mindre i land der jenter og kvinner behandles som pest. Jeg slår et slag for at hun faktisk får denne Nobel-prisen!

I verden i dag hører vi stygge historier om hvordan kvinner i primitive land i Afrika, Asia og Arabia (AAA) blir mishandlet. I Iran kommer kvinner sammen og studerer kunst og historie i private hjem fordi de blir lynsjet og mobbet på universitetene. I Egypt står de nå frem også kvinner og krever ytringsfrihet. Kaoset i disse landene er ubeskrivelig. Islam er en mix av fascistisk/nazistisk/ kommunistisk ideologi basert på hedenske overleveringer. Med høytravende planer om å underlegge hele verden i sine hedenske lover (sharia).

Idag får vi høre at en røst fra det dypeste mørke står frem på sin prekestol og hevder at «det burde ikke være så mange jenter i klassen». Du bør være j.... naiv hvis du ikke forstår hvor denne propagandaen kommer fra. Men at det sies så høyt at mediene skriver om det, er egentlig ikke så påfallende tatt i betraktning at 98% av våre journalister tilhører samme parti som sosialistene. De er venstre-radikale så det holder.

Men denne mannen, Kjell Gunnar Salvanes fra NHH, har nå engang hevdet viser det seg, at gutter underforstått velger yrkesfag fordi de føler seg overkjørt av jenter hvis disse er i flertall i klassen. Ja, aldri har vi hørt det før. Og at dette skulle innebære at det er uavhengig sosial bakgrunn det er det største bull-shit jeg har hørt på det område.

Gutter fra ressurssterke hjem derimot har alltid tatt høyere utdannelse hva enten de evnet det eller ikke. Og mange har nok også bestått juridisk eksamen fordi pappa er i bransjen. Men så er det bare det kjære leser, at blant de dysfunksjonelle familiene her i landet fra landene AAA, ikke er å regne som ressurssterke familier. At de er ambisiøse på sine barns vegne og lar seg føre bak lyset av en kvinne som Kristin H kan forstås. Men når det da plutselig heter seg at jenter forstyrrer unge gutters ambisjoner - ved rett og slett å eksistere, da vet vi hvor denne holdningen er klekket ut.

Fra det dypest, dypeste mørke du kan tenke det. Der lyset forøvrig aldri skinner. Der Allah vil stene kvinner hvis de blir utsatt for voldtekt. Der døden er nær hvis vi ikke underordner oss. Trenger jeg si mer? Og medløperne – de finner vi i denne røde regjeringen!

Menn kjøper idag barn fordi de liker å knulle menn. De leier seg en livmor i utlandet der de er billige å leie. Kvinner er blitt en sekunda vare. Vi trengs ikke lenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar