mandag 15. juli 2013

Hitler var ikke snau i sine planer

Øystein Sørensen, historiker har skrevet «Drømmen om det fullkomne samfunn».
Han har lest og tatt for seg Mein Kampf; og der trukket frem de aller mest surrealistiske argumentene til Hitler, i hans streben etter verdensherredømme.

Først er det verdt å nevne at nordmenn spesielt sto høyt i kurs hos Hitler. Han ønsket nordmenn velkommen til å kolonisere Russland og områdene så fort disse var under Tysklands kontroll. Til nød svenskene! Slaverne skulle kues og behandles som indianere. Hitler var først ikke interessert i å erobre England. Ikke i første omgang. Men han beundret britenes evne til kolonisering i India. Men som han sa i sine monologer i 1941, britene gjorde en stor feil. De tillot inderne å utdanne seg. Hitler fnyste av den slags sludder, for som han sa, hva ville resultatet av det bli? Jo, at de senere skulle kunne lese om hvordan de var blitt kolonisert.

Hva gjaldt det slaviske folket hadde Hitler store planer. Han skulle forøvrig bygge veier over hele europa slik at landegrensene ble utvisket. (Utgangspunkt for et EU?) Og hva gjaldt det slaviske folk så skulle han i alle fall ikke sørge for at de fikk noen utdannelse. For som Hitler sa, vi kan lære dem å lese skilt. Det er alt de skal bli tilbudt. Hva gjaldt å sørge for helse og sanitære forhold skulle de måtte gå for lut og kaldt vann. Men mente Hitler; vi skal tilby dem alt de måtte ønske av alkohol og tobakk.

Hva gjaldt jødene så anså han jødene å være et virus. Og denslags skal utryddes som vi vet. Tanken var at jødene skulle kunne få en egen stat, men den tanken gikk han fort bort fra. Løsningen mente Hitler var å forvise dem til sumpområdene i Sibir. Inntil han fikk med seg Himmler, som løste det på sin måte.

Dette var altså Adolf Hitlers våte drømmer. Og den natten han overrasket sovjeterne var han overbevist om at han allerede da hadde europa i sin hule hånd. Som vi vet gikk det annerledes. Men nasjonalsosialismen var ennå ikke død. Mye skulle skje i årene fremover.

Hva gjaldt kristendommen hadde ikke Hitler noe til overs. Han var engstelig mildt sagt for at menneskene som et alternativ til kristendommen som han ønsket utrydde skulle ta opp i seg nasjonalsosialismen som religion. For som Hitler sa; «jeg har da ikke tenkt å ende opp som en Buddha».

I det hele tatt har Øystein Sørensen funnet frem til mange eksempler på Hitlers galskap. Og ja, - humrende god lesning er det. Det kan dessverre ikke benektes.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar