onsdag 15. mai 2013

Anders Behring Breivik' ondskap var regissert av Satan

Har nå lest referat fra advokat Lippestad's bok. Med ref til document.no. At det ble Lippestad som ble utpekt var kanskje tilfeldig? Han ble i alle fall bedt om å forsvare en mann hvis udåd nesten ikke kan forklares.

For ikke bare skjøt Breivik rundt seg i fullt sinne men han forsikret seg alltid om at ofrene virkelig var døde. Det var forferdelig å være vitne til Anders Behring Breiviks forklaring i retten. Ikke minst hvordan ondskapen tok totalt overhånd når han selv når ofret ba for sitt liv tvert imot bekreftet sin ondskap og henrettet vedkommende. Kaldblodig! Det var ikke bare grusomt å høre om disse henrettelsene, det finnes ikke ord for hvordan vi som mennesker reagerer over denne form for brutalitet.

Stadig flere av oss forstår at psykopatene i samfunnet blir flere og flere. Noen med psykopatiske trekk som kan få enhver av oss til å ville snu ryggen til. Andre igjen som er så onde at det vanskelig kan forklares.

Advokat Lippestad er en kristen men jeg vet ikke hvor dypt det stikker. Kanskje var dette årsaken til at han tok på seg jobben. At familien er rammet av at to av deres barn er handicapped tror jeg ikke bidrar til å trekke Lippestad og hans kone bort fra Gud. Heller tvertimot. Mange seriøse kristne som bekjenner seg til Gud og hans sønn Jesus Kristus vet at deres tro skal testes. Og mange kristne vet at dette bare styrker deres tro på at de er elsket av Kristus. For det står at den som tukter sin «sønn» han er elsket. Og at Gud vil prøve «oss». Han vil prøve hjertene våre; og da hjelper det lite om du tror at du har Guds godkjennelse. Men har du Guds godkjennelse så vil den vise seg i livet ditt.

Mange mennesker, og de aller fleste klandrer Gud for all elendighet. Det de ikke har noe kunnskap om er det faktum at når vi mennesker fremdeles ikke har møtt enden på denne verden, er fordi som det står alle skal få en mulighet til å bli frelst. Det står at Gud drar ut tiden av den grunn. For det hele menneskets historie på denne Jord handler om, er et stridsspørsmål. Satan gikk i rette med Gud Jahve i Eden da han hevdet at menneskene ville vende seg bort fra Gud hvis han utfordret dem. Historien om Job har beskrevet dette stridsspørsmålet.

Jeg antar at familien Lippestad elsker Gud mer enn noe annet tiltross for sin skjebne med to handicappede barn. Og at familien Lippestad ser det som en velsignelse. Mennesker som ikke kjenner Kristus og Gud forstår ikke denne sammenhengen fordi de mangler bibel-kunnskap. Og når advokat Lippestad tar jobben vet han at denne unge dysfunksjonelle mannen fra Frogner er besatt. Han er besatt av Satan. For såpass mye kunnskap tror jeg Lippestad har at han tror og kjenner like så godt på sitt forhold til Satan som til Gud.

At han ikke snakker om disse tingene i boka si beror vel på hva han vet folk vil mene. Det er forsåvidt synd. For Lippestad vet i sitt hjerte at Anders Breivik er et offer for Satan. Det må han være. Et menneske skapt i Guds bilde er ikke i besittelse av så mye ondskap. Det er en ond demon som har tatt bolig i denne mannen. Og da er han ikke tilregnelig. Anders Behring Breivik er forrykt. Og et menneske som er blitt et offer for Satan den Onde han er det faktisk synd på. At denne ondskapen fikk det uttrykket det fikk er selvsagt også en følge av hvordan Breivik selv oppfatter samfunnet som sådan. Så la oss da si at han ikke er alene om akkurat det. Men at Satan den desperate, har brukt Breivik fordi han så at Breivik var lett å lede.

For en tid tilbake snakket jeg lenge med en prest. Vi snakket om Satan; og som han sa: Den som ikke tror like mye på Satan og Gud/Kristus har ikke forstått noe som helst. Jeg sa: Selv har jeg Satan sittende på min skulder 24 timer i døgnet. Presten svarte: Det tviler jeg ikke på, jeg har det på samme måte.

Det forskes på personlighetsforstyrrelser uten at vi forstår sammenhengen med menneskenes galskap. For meg er det enkelt. Det kan ikke bortforklares. Men du forstår dette først når du kan skilte med nok bibel-kunnskap. Det er det dessverre altfor får som har.

Vi kan alle vise til et skjebnefellesskap. Ingen går fri. Hva enten vi selv blir gale eller blir brukt med det for øye å skade andre. Et redskap for Satans ondskap. For min egen del ble livet adskillig lettere å leve når jeg innså dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar