fredag 28. juni 2013

Dagens hysterisk morsomme!

Statsbygg krevde at romfolkene som oppholdte seg ved Sognsvann skulle fjerne teltleirene sine.
En ny leir var i ferd med å bli etablert i mai. Staten, ved Statsbygg, ba om at denne leiren skulle bli fjernet.
Dette gjorde de ved å bruke en kjennelse fra november i fjor, da en teltleir med 20 - 30 telt ble fjernet fra området, skriver VG. Namsmannen nektet å ta kravet til følge, ifølge VG, blant annet fordi det ikke var klart om man sto overfor de samme personene som forrige gang.
Statsbygg kom da med en begjæring om midlertidig forføyning om umiddelbar fjerning av beboerne.
- Vi førte våre bevis, og det var viktig for romfolket å føle at de fikk opplyst staten bedre. Det bidro til det positive utfallet, som jo er veldig viktig for dem, sier advokat Cecilie Schjatvet, som representerte romfoklet, til NTB.
I en dom fra Oslo byfogdembete fredag, heter det at det ikke er påvist vesentlig skade eller ulempe som en følge av at leirene ligger der. Ifølge VG, står det i dommen at «Friluftslovens oppholdsregler med rett til telting i utmarksstrøk gjelder også romfolk.»
Retten mener at Statsbyggs nytte av midlertidig forføyning er beskjeden sammenlignet med ulempene for romfolket dersom de blir fjernet. Kjennelsen kan ankes, skriver VG.Kilde: Nyhetene24

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar