mandag 22. april 2013

Dommedagsprofetier?

Så du forholder deg lunken? Du tror ikke vi lever i den såkalte endetiden?

Jeg skal gi deg et godt argument for at Gud har sett seg lei på menneskene. Hans argument for å skape jorden var at den skulle befolkes. Paret i Eden skulle stå som eksempel. Han sa til dem at de skulle parre seg. De skulle befolke jorden. Han velsignet dem og sa at vi ville bli mange. Og at vi skulle spre oss ut over jorden. På et tidspunkt satte han også grenser for menneskene. Da han forvirret dem med forskjellig språk. Ekteskapet blir omtalt i ny-testamentet dengang Jesus gjorde vann om til vin. Dette var et ekteskap velsignet i himmelen.

Over hele verden ser vi nå daglig at nyhetene kan fortelle at ekteskapsloven skal velsigne de som putter pikken sin inn der avfallsstoffene kommer ut. I det hullet som ikke er beregnet på noe annet. Menn og kvinner har idag omgang som Gud har kalt «avskyelig».

Byene Sodoma og Gomorra og byene rundt fikk føle Guds vrede. Den lille familien hvis kone også måtte bøte med livet, ikke fordi hun hadde levet i den samme avskyelige synden, men fordi hun så seg tilbake. Å se seg tilbake betyr i Guds øyne og i våre vil jeg mene, å lengte eller savne. Hun var advart. Vi er alle advart, men vi trosser Gud. Nå også ved å sette en stopper for Guds motiv for å sette menneskene på jorden. Vi føder ikke lenger barn. Vi dreper dem i mors liv. Og som ikke det er nok, vi bedriver kjønnslig omgang med hverandre som altså i Guds øyne er en styggelighet.

Dommedagsprofetier om de siste tider? Nei, men jeg forholder meg til Bibelen. Og selv om jeg også forstår at Gud ikke er nådig, og er sorgfull over hvor streng han er, så har jeg innsett at Gud har gitt oss lover og regler for at vi skal følge dem og fordi det er til det beste for oss.

Samkvem mellom mann og kvinne og samme kjønn er blitt en salgsvare. Man har også bedrevet avskyelige handlinger i tidligere tider. Men idag er altså disse handlingene blitt velsignet av dem som styrer oss; politikerne og presteskapet. De har mye blod på hendene etterhvert.

Jesus sendte de første kristne ut i verden for å forkynne budskapet hans over hele verden for at vi skulle bli frelst. Og fordi Gud har lovet å gjenopprette «paradiset» - på jorden. Vi skal ikke til himmelen, det er det kun de Hellige som skal. Paulus snakker om dem i sine brev. Men siden du ikke selv er opptatt av å ta til deg kunnskap vil du fremdeles gå i mørke. Trist!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar