mandag 8. april 2013

Antikrist

Ingen har riktig forstått hvem eller hva som identifiserer antikrist. Paulus advarer menighetene flere ganger i sine brev om «den lovløse»; når han kommer. Paulus som var jøde og ble kristen advarer om at den lovløse vil avsløres når tiden er inne. Mange har trodd at antikrist er Muhammed men det kan også være en organisasjon eller en sekt. Paulus advarer mot sekter eller ny-kristne som har skilt seg ut av menigheten; de første kristne menighetene. Det er mye som tyder på at et visst frafall var en realitet allerede dengang.

Antikrist betyr bokstavelig imot Kristus. Og det er nærliggende å tro at antikrist er mennesker som har forlatt Sannheten til fordel for Satan. Vi ser at kirken idag har endret karakter. Det forkynnes mindre; noe som har bidratt til at kunnskapen sitter løs blant kirkegjengerne. Dette medvirker som en konsekvens til mye uforstand. Ideologier som kommunismen og sosialisme bidrar til at folket blir gudløse. Med sosialismen ble det satt en stopper for skolens bidrag til å opplyse barna våre. Søndagsskolene ble lukket og med muslimsk innvandring har vi erfart at politisk korrekthet også som en deologi; har overtatt og forvrengt Sannheten. De gudløse har idag stor makt. Disse er også «imot Kristus»/antikrist.

Så har vi som en konsekvens av sosialismen erfart at politikere som er gudløse bestemmer hva kirken skal stå for eller forkynne. Dette har skjedd gradvis. Mye i tråd med det liberale synet om frihet. Under ansvar ble det sagt. Men med abortloven sa vi fra oss ethvert ansvar og overlot saken til lovgiverne. Abort er drap. Og allerede med det faktum må vi erkjenne at det er i strid med Kristus bud om kjærlighet. Det er ikke kjærlighet vi viser når vi dreper barn i mors mage. Det er hat og strider mot Sannheten og budet; Du skal ikke slå ihjel!

At kvinner ble prester er jeg usikker på er i strid med Bibelens ord. At kvinner ikke skulle forkynne i kirken er i tråd med Paulus ord. Men Jesus hadde mange kvinnelige venner som han også sendte ut for å forkynne evangeliet. Det er derfor vanskelig å tro at Gud ville forby kvinner å tale i kirken siden de bidrar til forkynnelsen om evangeliet. Men siden mannen er underlagt Kristus og kvinner underlagt mannen bør det vel som en konsekvens ikke tillates at kvinner er prester. At de har forlatt Sannheten det har de jo gjort både mannlige og kvinnelige prester. Og at kirken er blitt en røverhule kan det ikke være noen tvil om.

Kirken har forlatt sitt oppdrag og taler løgn. De taler imot Kristus; og det blir vel kanskje snarere mer innlysende etterhvert at det er kirken selv som er anti-krist. Det verste som kunne skje er vel det faktum at de bidrar til at mennesker farer vill. Og det var heller ingen tvil om at hor er en stor synd. Og når kirken ikke minst ser mellom fingrene med skillsmisse så er det ille nok.

Men når de vanhelliger den loven som skulle binde sammen mann og kvinne ved å endre denne til å gjelde mann og mann; kvinne og kvinne da er kirken som organisasjon blitt verre enn Sodoma og Gomorra. For den historien var vel ment å være til advarsel. En advarsel om hva Gud vil gjøre med de ugudelige. Kirken med sitt presteskap har dermed invitert både Sodoma og Gomorra inn mellom benkeradene. De fører søkende mennesker vill; i pur ondskap.

Det står i Paulus 2. brev til tessalonikerne om Den Lovløse at når han kommer har han sin kraft fra Satan. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt. Fordi de ikke tok imot Sannheten, så de kunne bli frelst. Kap 2 vers 9.

Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles «gud». Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, sier Paulus, «men først må den Lovløse komme til syne». I vers 11: «Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen».

Satan er slu i all sin gru og holder seg nær til sannheten. Bispemøtet avgjorde forleden at homofile måtte få de samme rettighetene som normale mennesker. Fordi: «de homofile bør ha de samme rettighetene til omsorg». Ser du kanskje ikke dobbeltheten i den uttalelsen. Som kristne skal vi elske hverandre. Og vi skal ikke gjøre forskjell på folk. Satan har med denne villfarelsen lagt seg kloss opp mot sannheten. Presteskapet er forført. Over hele verden har det mistet troverdighet. Snakk om å være Anti-Krist!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar