mandag 8. april 2013

Ad Jesus som Gud inkarnert: Feil oversettelse i Bibel av 1978

Idet jeg viser til essayet som omhandler den norske Bibelen av 1978; om forholdet Jesus Kristus og Gud Fader og kirkens uklarhet om hvordan forklare at Jesus er Guds sønn og ikke en «inkarnert Gud» som gikk på jorden som menneske.

Ønsker at du skal slå opp i Paulus brev til hebreerne. Kap 1, vers 8; der det står i oversettelsen av 1978: «Men om Sønnen: «Din trone, Gud, står til evig tid».

Iflg New World translation oversatt direkte fra de originale skriftene skal det riktige være: «But with reference to the Son: «God is your throne forever and ever. Norsk: «Men med referanse til Sønnen: Gud er din trone for alltid og alltid».

Videre i vers 9, av 1978: «Du har elsket rettferd og hatet urett; derfor Gud har din Gud salvet deg...»

Iflg New World translation oversatt fra de originale skriftene skal det riktige være: «You loved righteousness, and you hated lawlessness. That is why God, your God, anointed you....». Norsk: «Derfor er det at Gud, din Gud, har salvet deg...»

Så norske teologer studerer ikke de originale skriftene?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar