fredag 14. juni 2013

Vil vi ha et politi i fremtiden?

Nye utvalg nye råd nye rapporter. Det er konsekvensen av denne dysfunksjonelle regjerings manglende vilje til å satse. Til å bruke penger. Når debattene raser om manglende styring i politiet; om manglende styring i sykehusene så handler det alltid om PENGER. Mangel på penger. Debattene forblir tåkelagt, og bortkastet å følge for folket.

I Sverige er det kun 20% av befolkningen som gidder lese aviser eller følge nyhetsdekningen på tv. I Norge forsøker papiravisene og selge aviser der 3/4 av sidene er reklame. For at ikke avisen skal se tynn ut har de nå like godt «spikret» sidene fast i selve avisen. Tidligere var det sånn at reklamen ble lurt inn. Slik at det første vi gjorde var å kaste det. Som vi fremdeles kan gjøre med sportssidene, som allikevel bare inneholder fotball.

Nå ser vi et nytt utvalg fremme sin rapport. Det såkalte politianalyseutvalget. Politianalyse? Det er altså noe å analysere? Istedet for å gi dem penger slik at de kan utføre de oppgavene de er satt til, trekker de udugelige politikerne inn årene og sier at da får vi vel heller redusere oppgavene deres til et minimum, da.

Ikke oppklarer de oppgaver som drap med flere enn 2 av 100 saker i året, og anmelder du noe skriver de ut et standardbrev så fort du har levert den, som allerede neste dag er i posten. Med ref til mine egne historier her om «henleggelse på samlebånd». Der det står at saken er henlagt pga bevisets stilling og lignende ordlyd. Oppgavene med å holde ro og orden er stort sett overlatt Securitas og lignende sikkerhetsvakter, som ofte har en stab med en kriminell fortid.

Ikke ser vi dem langs veiene for å sjekke om folk holder fatrsgrensen, hvilket de fleste ikke gjør, spesielt ute på bygdene. Ikke ser vi dem i gatene i de større byene heller. Politistasjoner blir nedlagt og nå skal de visst forsvinne enda fler. Erfarer du et innbrudd vil tyvene være forduftet innen du har fått svar hos politiet om du ringer dem. Og tiltross for at du forteller dem hvem som gjorde det og hvor tyvegodset befinner seg, så får du ikke hjelp til det heller; selvom alt er relativt.

Nå skal altså politiet fratas ytterligere sivile oppgaver. Noe som setter folks rettssikkerhet i fare. Den alltid så tilstedeværende Arne Johannesen har gitt opp, han fikk ikke gjennomslag for noe, virket det som.

Det er klart at det er mange politikvinner og menn som ikk egner seg ute i felten. Ikke har de evner som tilsier at de kan kommunisere med folket. Mange ser ut som de burde fetes opp. Ikke er det krav til trening heller. For et par år siden kom den pinglete eks-ministeren Storberget frem til at nå skulle Politiskolen åpne for innvandrere uten krav til å kunne forsvarlig norsk, verken skriftlig eller muntlig. Hvor lenge kan det forventes av oss at vi skal ta politiet seriøst?

Jeg ser for meg i fremtiden at politiet som antagelig får en annen betegnelse, sitter inne på kontor - og ja, som Kjell Ola Dahl formulerer så hysterisk morsomt i en av sine bøker: «sitte å lese hvert sitt Donald Duck».

Jeg klandrer ingen andre enn udugelige regjeringer. Og når vi nå får Frp i regjering og forhåpentlig Siv Jensen som statsminister; at den spiriten politifolk; kvinner og menn var i besittelse av den dagen de søkte seg inn på Politiskolen igjen får sitt utløp. Og at den ordensmakten vi tidligere hadde stor glede av igjen blir et gode for oss som setter pris på orden i et samfunn, som stadig beveger seg nærmere stupet. Alt pga udugelige sosialister.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar