onsdag 12. juni 2013

Nora må vende tilbake til Helmer; for barnas skyld

For hundre år siden kunne fremtidsutsiktene for menn og kvinner forblitt en enkel affære. Sånn gikk det ikke. Nora forlot mannen, Helmer som ble tatt på senga. Og når man blir tatt på senga blir det bråk. Nora fikk valget mellom å komme tilbake eller forlate barna, den dagen hun lukket døra bak seg. Nora bidro til å sette standarden for kvinner generelt etter dette stuntet. Kvinner nektet heretter å gå stille i dørene, men tok dessverre steget litt for langt. På den tiden fantes verken meglere eller samtalepartnere for familieforhold som gikk i oppløsning. Barna led dengang som nå. Mannen mente at han hadde rettigheter overfor kvinnen som han forsørget. Kvinnene gjorde opprør. De følte seg misbrukt. Med rette. Dette utviklet seg til å bli en kamp mellom menn og kvinner; der kvinner alltid uten unntak sto igjen uten ære.

Det er ikke så mange ti-år siden en familiesak havnet i retten og gikk helt til Høyesterett, som satte presedens for andre lignende saker. Dommen falt i Husmorsaken. Som ble historisk. Den fikk følger for hvordan kvinner i ettertid fikk gjennomslag for retten til et felleseie ved skilsmisse. Saken angikk det faktum at mannen i dette tilfellet selv hadde bygget deres felles hjem. Og dermed hadde enerett til huset og verdien av dette ved skillsmissen. Mente han. Med andre ord forventet han at han kunne sparke kona ut av huset, som dermed ble sittende igjen med knapper og glansbilder.

Høyesterett argumenterte med det faktum at mannen ikke hadde kunnet bygge dette huset/deres felles hjem uten at kona tok seg av barna og hjemmet generelt. Hennes innsats i hjemmet skulle verdsettes. Huset skulle selges og paret skulle dele likt. En annen side av denne saken ble det faktum at hvis det var barn i ekteskapet, fikk kona retten til å bli boende i huset frem til barna var voksne nok til å flytte ut. I mellomtiden måtte mannen finne seg et sted å bo og med barnebidrag og egne utgifter til bosted kunne det gå hardt ut over hans egne interesser. Mye kan sies om denne siste siden av dommen. Som ikke angikk annet enn at kvinnes innsats i hjemmet skulle tilgodesees. Men med Husmordommen fulgte det ene etter det andre.

Menn har alltid hatt makt over kvinner. Og som Kristus står over mannen skulle mannen stå over kvinnen; som et påbud som Gud la ned i menneskene. En regel som menn straks utnyttet. For menn har alltid misbrukt denne regelen. De misbruker sin rett uten å ta hensyn til setningen etter: du skal elske din neste som deg selv. Kvinner gjorde opprør og menn utnyttet situasjonen grovt. Kvinner sa ikke nei til ekteskapet. De sa nei til å være et redskap for mannen. I middelalder-kulturer som fremdeles er særs levende i dag i muslimske samfunn, snakkes det om at kvinnen gir mannen seksuelle tjenester. Hundre år er gått siden kvinner fikk valget om å gå tilbake til hjemmet og følge mannens instrukser; i håp om et respektabelt liv med barn og mann innen ekteskapet. De fikk ikke i pose og sekk. Noe mannen har demonstrert siden.

Kvinner ble løsaktig fordi de krevet å ha et seksual-liv på linje med mannens. Men fikk skylde seg selv hvis de forble ugift. Menn nektet å gifte seg med en hore eller prostituert som de ble kalt. Den moderne prostitusjonen idag gjenspeiler seg i unge kvinner som gifter seg med eldre menn som kan forsørge dem utover det daglige behovet. Menn med makt og penger som demonstrerer dette ved en kone som han kan vise frem for sine venner og forretningsforbindelser. Altså ikke noe nytt.

Det er blitt et spill om hvem som har mest makt i ekteskapet. Og siden menn uvillig gir fra seg sin autoritet hvis han skal forsørge henne og barna innenfor ekteskapet, tar han heller det han får gratis - og det får han ofte uten å måtte be om det. Seksuallivet behøver ikke leves ut innenfor et A4 mønster. Utroskap er like normalt og vanlig blant kvinner som blant menn. Deres stand hva enten den er singel eller i ekteskap. Respekten for hverandre er idag lik null.

Menn går ikke bare til en elskerinne han møter i en bar. Han betaler like gjerne en prostituert. Ikke bare norske men også gjerne en nigerianer. Og ikke bare det, men når såkalte heteroseksuelle menn ender opp med HIV, så er det fordi de i mange tilfeller på toppen av det hele har hatt sex med andre menn.

Ergo er ikke ekteskapet et skap der der man lever ut et partnerskap med respekt for hverandre. Og ekteskapsloven er blitt en særdeles råtten og syndig illusjon.

I et program i kveld tirsdag på Nrk deltar en mann, en muslimsk kvinne, en eldre 68-er og en sosialist som forøvrig skryter likestilling opp i skyene. En likestilling som for denne unge manipulerte kvinnen er ensbebetydende med at menn kan gifte seg med menn, kvinner med kvinner slik at disse ikke diskrimineres i valget om de ønsker seg barn. I menns tilfeller må barnet i så fall kjøpes. Av en livmor som kan gjøre seg rik på en slant som takk for hjelpen. Eller kvinner som får innsprøytet sæd fra en mann hun aldri har kjønslig kontakt med. For Inga M Torkelsen, SV og likestillingsminister - det høyeste hun ser for seg på likestillingsområdet.

Den muslimske kvinnen snakket for seg og sin kultur, men tillater seg å bruke eksempler fra et liv hun ikke er en del av, bortsett fra et yrke hun deler med vestlige kvinner, som har nytt godt/ondt av likestilling i hundre år allerede. Selv tilhører den muslimske kvinnen en kultur som både forakter vestlig kultur, demokrati og likekjønnet forhold. For denne kvinnen anses den vestlige kvinnens kamp om likestilling mellom kvinner og menn - som blasfemi. Hun er med andre ord en bløff.

Ingen i dette panelet kan hevde å stå samlet med resten av deltagerne i dette spørsmålet. Det neste kvarteret i programmet, kommer på banen en kvinne, LO som for en uke siden snakket foraktelig om kvinner som om de tilhørte Noras generasjon, og ble forsørget som en hvilken som helst prostituert. Hun mente det var skammelig at noen kvinner idag anno 2013 har valgt å ta seg av barna sine selv. Og forlanger at de skal bli som Nora, og lukke døren bak seg.

Det finnes ingen kvinnesak. Det finnes en manne-sak. Og menn har sett seg lei på å bli fratatt autoritet og makt. De demonstrerer ved å betale for en livmor; (for de ønsker fremdeles å bli fedre.) Istedet for å gå til alters med en kvinne, som han aner vil bruke den samme makten som han mener å ha enerett til. I en kirke som er like syndig som et horehus.

I samfunn som med sin struktur står ved kanten av stupet, er det bortkastet tid å snakke om likestilling. Kvinner burde heller gå noen runder med seg selv. Det er mulig vi er fra to forskjellige planeter, menn og kvinner, men det blir ikke bedre av å betrakte menn som fiender. Vi kan ikke få i pose og sekk. Get real!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar