onsdag 12. juni 2013

Det frekkeste noen sinne!

Vi vet at vi lever i en autoritær rettsstat. Demokrati kan det ikke lenger kalles når folkeviljen blir neglisjert. At folkeviljen blir overkjørt daglig er ingen overdrivelse. At våre politikere ønsker mennesker fra helt andre kulturer velkommen uten å spørre folket - er diktatur.

Så dette skjer hver dag. I motsetning til Sveits som har sagt at folket skal bestemme over asyllovene i landet; hvilket er demokratisk. Landets befolkning, opp mot 80% har sagt ja til innsnevring av asyllovene. Er dette folket rasistisk? Overhode ikke. En nasjonalstat kan ikke overleve med en suppe-blanding av kulturer. Det vil utvikle seg gettoer rundt om. Hvilket betyr i klartekst at folket som sådant ikke lenger snakker sammen. Nasjonalstaten ramler sammen som et korthus.

I Oslo har de nyankomne selv sagt at de foretrekker å bli der de er uten å ville flytte til andre områder av Oslo. Hvilket betyr at de aller aller fleste velger å bo på øst-kanten. Kommunister og dysfunksjonelle sosilalister som er i samme situasjon som de multikulturelle, identifiserer seg gjerne med de nyankomne analfabetene og disse som lever av sosiale trygder. De sosialistene som derimot lever godt av sin egen inntekt de flytter fra gettoene til andre deler av Oslo og landet fordi de føler seg fremmedgjort blant muslimer og negre. Tillater meg å peke ut disse fordi erfaring viser at folk fra andre asiatiske land de er smarte nok til å forstå at de må innordne seg. Selv om de nok dyrker sin egen kultur. Disse føler nok de færreste av oss aversjon mot, vil jeg mene.

Friheten til å flytte har alle. Dette tiltross vil partiet Rødt som signaliserer akkurat hvor de står i det politiske landskapet – så langt til venstre som mulig; de føler seg like marginalisert som de som mottar sosiale stønader og som lever flott på norske trygder. Tydeligvis.

Nå ser de at de er nødt til å bli boende sammen med de mulikulturelle; hvilket selvsagt føles nedverdigende. De møter ingen med samme kultur. I skolen er barna deres i mindretall . Det snakkes ikke lenger norsk i undervisningen. Barna blir bare mer og mer undertrykket og marginalisert. Av barn og unge langt ned i alder; som kaller jenter for horer og enda verre ting. Vi vet det og vi velger å snu ryggen til. Vi flytter. Ja, gjerne til vestkanten. Der problemet er mindre. Men der saker og ting lenge har vært i endring der også; fordi kommunen kjøper seg inn blant de ærverdige gårdene.

På Frogner i Oslo, vestkant, der ser man svarte elever fra Nissen skole i Niels Juelsgate i flokker nedver gaten etter skoletid for å bli «busset» eller ta trikken tilbake til sine hjemsteder på øst-kanten der de bor. Hvorfor? Jo, sosialistene har bestetemt at de skal integreres. Hva enten de selv ønsker dette eller hva enten etniske nordmenn ønsker dette. Vedtak blir fattet over hodene. På alle!

Det frekkeste ekesemplet på dette diktaturet er partiet Rødt sitt siste forslag. De forlanger at folk som bor i villaer på vestkanten, og det gjør de aller fleste, de skal måtte finne seg i at Staten konfiskerer villaene deres. River dem - for å bygge bolig-blokker i stor skala på samme tomt. Til de multikulturelle. For sier de samme, det er en skam at disse ikke får bo eller har råd til å bo blant oss siviliserte. Dette hva enten de vil eller ei.

Hvor lenge skal vi lefle med disse forræderne? Jeg bare spør!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar