onsdag 9. januar 2013

Åpne bedehusene, åpne søndagsskolene; nå!

Hørte en flott tale fra en prest her jeg befinner meg. Etter som jeg har meldt meg ut av statskirken pleier jeg ikke vennskap med presten normalt. Men det hadde seg sånn at jeg fikk meg en flott tur opp i fjellene en solfylt søndag og da måtte jeg overvære prekenen.

Han holdt en flott tale der han for det første tok opp det faktum at barna våre ikke lenger lærer og hører om Jesus. Og for det andre det faktum at kristne i deler av verden blir forfulgt. Og uten at han kalte en spade en spade så vet vi hvem som står bak denne forfølgelsen. Muslimer!

De vantro; med en bok som av Salman R kalles «Sataniske vers». Da vet de fleste hva jeg sikter til. Den sataniske boka om islam og hans budbringer, Muhammed. Denne religionen som er en fascistisk ideologi sørger for at kristne i mange deler av verden i dag føler seg forfulgt og faktisk blir drept. Dette tok presten opp på en av de første dagene i januar 2013. Dette overrasket meg og jeg takket ham senere for det. Denne presten var det to i og en mann jeg straks følte sympati for.

Det faktum at våre norske barn heller ikke lærer om Jesus er også et tema det ikke snakkes høyt om. Men vi vet at det er den veien det går og må gå når sosialistene bestemmer. Disse menneskene er gudløse og skryter av at de heller melder seg inn i en organisasjon som humanetisk forbund fordi de «tror mer på det gode i menneskene» enn en Skaper. Makan til patetisk påfunn. Når jeg ser Åse Kleveland i TV ruta er det ikke fritt for at jeg må vende meg bort i avsky.

Når Jens Brun gir seg til kjenne må jeg stikke hodet i do-skåla. Han er noe av det verste jeg kan tenke meg. Hvilken gudløs mann. Han er ikke snau heller når han er i siget på debattsidene. I Vårt Land f eksempel. Så jeg sier; se til å få åpnet bedehusene og send barna dine på søndagsskole. De elsker det. Vi elsket det også når vi kunne ta på oss penkjolen eller penbuksa den gang og heftet med stjerner i. En ny stjerne for hver gang vi deltok. Ikke at mine foreldre var religiøse, men den gang var det vitterlig kultur. Men så ble det slutt. Pakistanere slo seg ned i landet. De skulle ha seg frabedt å høre om Jesus. Og sosialistene som selv er gudløse de fikk ordnet det gradvis slik at ingen behøvde å gjøre seg kjent med Gud.

Men i de muslimske moskeene der sender man ungene jevnlig for å lære dem om de kristne vantro hundene. Dette er det ingen sosialister som reagerer på, oh no. Det har jo med frihet å gjøre ikke sant. Frihet til å tenke selv. At det er staten som har tatt over styringen er det ingen som nevner med ett ord. Så kristendomsfaget ble strøket av ukeplanen og inn kom isteden et påskudd til å lære «om andre religioner». Hvorfor? Jo, for å være politisk korrekt, selvsagt. At man ikke fikk lov til å skrike på Allah så det ljomet; det sørget den godeste Carl I Hagen for.

Det pussige er at julen som feires av kristne verden over den blir i noen muslimske land som Tyrkia velsett og beundret. Av noen som finner at nordmenns nærvær gjør dem godt. De feirer også jul i byer der nordmenn har slått seg ned. Men ikke for å feire Jesu fødsel; det er så, men hos noen muslimer føles nærværet av kristne som en forsikring om fred.

Jeg håper at med skifte av regjering neste høst vi igjen kan bli en kultur full av kristen neste-kjærlighet. Og at det må bli en slutt på dette misforholdet vi idag opplever ved at staten tilgodeser islam fremfor kristendommen. At vi som skattebetalere ikke lenger skal tilgodese de uttalige muslimske menighetene rundt om i landet. At de aldri etter neste høst mottar en krone i støtte, det er en forutsetning for at de samme gis lov til å dyrke sin ideologi i landet vårt. Vi er et kristent land med lange kristne tradisjoner. Dette må gjenopprettes. Og da bør vi starte med barna våre så fort de kan gå. Til søndagsskoler og bedehus skal vi sende dem. Vil ikke skolene stille opp med forkynnelse - får de private organisasjonene ta seg av den saken! Og støtte til dette skal de få over statsbudsjettet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar