mandag 12. november 2012

Obama: Hans kampanje-retorikk ble avgjørende

At Obama ble gjenvalgt har flere årsaker enn det er lett å få øye på.

Amerikanere er «puzzled» over at han ble gjenvalgt. Mannen sitter fremdeles i den «hvite stolen». Med kjerring og unger. De greide ikke bli kvitt ham. Man stiller seg mildt sagt vantro til at det var mulig.

Det er jo mange grunner til det. Men de som er kjent med gallupen til Rasmussen report i disse årene har kunnet registrere om ikke annet at hans popularitet har vært synkende allerede etter svært kort tid i «huset». At han ble gjenvalgt kan imidlertid forklares med flg:

a) befolkningen er blitt enda svartere i USA i tiden han har sittet i det hvite hus (med andre ord kan de ikke lenger kalles en minoritet; disse avgjorde valget)
b) den svarte befolkningen er per se mindre intelligente. Jfr The Bell Curve. Eller for å pakke det inn i bomull: umodne.
c) det er bekreftet at velger-massen til Obama er disse som den hvite Mitt Romney ikke gadd å bruke tid på: de svarte, kvinner (som synes han er såååå kjekk; ergo er det trynet til Obama som avgjorde saken) og hold deg fast – de homofile!

En annen side av saken er det som idag er kommet frem. Observatører som følger denne type valg ble truet med arrestasjoner om de kom nærmere enn 30 meter fra valglokalene. Dette spesielt i Texas og Florida. Ergo kan man vel slå fast at her er det blitt jukset med stemmegivingen. Har man god samvitttighet så truer man ikke folk som har en rett til å være til stede.

Republikanerne er uten tvil i harnisk. Vi vet at de i Obamas tid hittil har stukket kjepper i hjulene til mannen; uansett hvilket forslag han kom med. At han omsider vant i Høyesterett med «helsereformen» med et nødskrik betyr at han fikk medhold i noe, men ikke i alt han gjenstridig holdt fast på. At de fortsatt vil stikke kjepper i hjulene til Obama, er det vel liten tvil om. Det vil ikke bli skatte-høyninger. Det vil ikke bli utvidede, legitime rettigheter for de fattige. De hvite i USA - som i Europa - er i harnisk over at de nå skal måtte slave og fø den svarte ikke-bærekraftige befolkningen.

De høyreorienterte i USA er sterkere organisert der enn i Europa. Tea-party-bevegelsen vil definitivt få en kraftigere røst etter dette. Og Ku-Klux-Klan er kanskje ennå ikke avgått med døden? Det er blitt hevdet at republikanerne nå er nødt til å komme Obama imøte. Men hva skjer om de ikke gjør det?

I Europa finner man det ikke unaturlig å sørge for at dem som ikke kan brød-fø seg får trygder og sosiale stønader. Om ikke Kai Olsen er istand til å brød-fø sine egne barn, regner vi med at
Ole Olsen, foreldrene til Kai Olsen har betalt sin skjerv i form av skatter. Vi bryr oss dermed ikke nevneverdig om det faktum at Kai Olsen og hans familie mottar sosiale stønader. - Om det bare stoppet der!

Det er som vi vet ikke lenger dette som er tema verken i Europa eller USA. Folkevandringene til USA og Europa fra den ikke-bærekraftige befolkningen fra Asia, Midt-Østen og Afrika derimot har snudd opp ned på den siviliserte verden. Er vi med dette som en konsekvens blitt rasister? Ikke umulig det. Men hva så? Europeere danner nå grupper; som er villig til å slå ned på disse menneskene som ikke har noe her å gjøre. Og verre vil det bli unektelig.

Ja, virkelig hardt-slående er de blitt. 22/7 ble definitivt en vekker? Er man nå kanskje forberedt på å «kutte hodene av» sine egne politikere? Ja, var det ikke det som skjedde på Utøya? Ren avretting av Arbeiderpartiets politikere in spe. Disse som har godkjent denne galskapen over hodene våre. Hva tror du? I vår egen ande-dam er fokuset etter at vi satte vår egen Frogner-gutt bak lås og slå, nå disse som visstnok føler seg uglesett av oss: muslimer med ekstreme holdninger? Og de begynner det visst å bli mange av. Jeg kan forstå det. Satan er også desperat.

Dette gjelder altså den ikke-bærekraftige befolkningen. Den befolkningen som indirekte var målet for Frogner-guttens raid på Utøya. Hvem ellers? De er ikke velkomne. Og det fatter de mer og mer. Idag får vi vite at arbeidsgivere ikke ønsker ansette folk med annen «hudfarve» enn hvit. De kan ikke presses til noe mot deres vilje. Og det er våre politikere som er ansvarlig.

I USA er denne problematikken om noe; enda verre. Der eksisterte ikke trygder og forsikringer for andre enn dem som selv hadde bidratt eller betalt til «felles-kassa»; innen den svarte Obama kom til makten. Nå har han fått snudd USA på hodet. The land of opportunity har blitt et land der det kun er hvite som gidder gripe den. Den andre og gradvis voksende gruppen forventer å bli forsørget.

Det er dette faktum som vil utvikle seg til Armageddon der borte. De har gjeld til over ørene. Den er blitt enda verre under Barack Husseins tid i «huset». De er nødt til å slutte med å trykke opp sedler. Gjelden er om mulig enda større per capita for en amerikaner enn for en greker. USA er toast. De er ikke lenger en super-makt. Vi kan ikke regne med dem som redningsmenn i tilfelle krig lenger. De har ikke engang penger til å krige. Hadde de hatt det, hadde de for lengst gått inn i Syria.

Hvite amerikanere er i harnisk. Svarte bindestrek-amerikanere er happy. Eller kanskje skal vi si: happy possibly go lucky? For denne lykken vil neppe vedvare. Nå er republikanere som representer den hvite befolkningen vonbroten. Romney med sin bakgrunn som økonom, burde ha kommet på banen. Men hva skal man med en økonom når man har staten!

Romney fremsto som en seriøs avløser som kunne ha bidratt til å få USA på fote. Sosialisten og muslimen BH fremsto arrogant. I den første debatten er det konstatert at ingen var imponert over ham. Han nektet endog å se Romney i øynene. Han brukte ufine karakteristikker om sin mot-debattant. langt for fornuftig og seriøs argumentasjon. I senere film-snutter ser vi presidenten som innleder en tale med en sviske av Frank Sinatra. Og selvsagt ler han av seg selv. Talen skulle handle om den finansielle håpløse situasjonen i USA.

Det er blitt sagt om denne mannen at han ofte kommer på defensiven. Han hadde mange ideer som ikke var gjennomførbare. Men når han fikk klar beskjed om dette og hint ble han regelrett fornærmet. Jeg tviler ikke på at det ble oppfattet som et personlig angrep på ham; og at hans fortid og forhold til identitet som svart, ble en utløsende faktor for uenigheter i administrasjonen.

Negre har fra tidenes morgen fremstått underlegne. Og talen til den kjente britiske politikeren på 60-tallet, Powell ble ikke hentet ut av løse luften. Mange har lyttet til (youtube) hans meget spesielle uttalelse som skulle koste ham vervet: «The blacks will hold the whip over the whites in the future». For svarte - over hele verden - fikk lillefingern; og tok gradvis hele hånden. Idag er det endog ansett for å være rasistisk å kalle en afrikaner for «neger».

Har selv opplevd hva det vil si å ytre frustrasjon generelt over en persons dumhet. Brukt uttrykk som er vanlig i visse situasjoner. Som å si: «se hva du gjorde; din idiot!» Neida jeg bruker ikke uttrykket idiot, men rent hypotetisk altså. Skulle denne personen tilfeldigvis være en neger så kan du banne på at da er hundre og ett ute. Denne holdningen gir Obama ofte uttrykk for overfor sine rådgivere. Denslags oppfattes generelt som barnslig.

Det sies fra venstre-siden at BH vant mange velgere i 2008 fordi han var en utmerket retoriker. En mann med høye urealistiske tanker om seg selv har aldri problemer med å uttrykke seg på en retorisk imponerende måte. Man trodde dengang at dette var ensbetydende med en klok leder. I ettertid og ikke lenge etter at han hadde inntatt stolen i det hvite hus, ble man sjokkert over hvor feil man hadde tatt.

Det er innlysende at skuffelsen over dette har bidratt til uvennskap mellom BH og hans hvite rådgivere. Hans kone Michelle har slått hardt ned på disse og hans medarbeidere og sørget for at flere fikk sparken. Og det på et tidlig tidspunkt av «deres» karriere i den hvite stolen. (Vedder på at de begge har griller i hodet om å endre navnet til et «farve-nøytralt» navn.) Deretter ble de ansatt; alle spyttslikkerne som var villig til å se gjennom fingrene med BHs barnsligheter.

Det er derfor mange årsaker til at hvite, representert ved republikanere nå er vantro over det faktum at de allikevel ikke ble kvitt mannen. Han representerer i tillegg en fare relatert til sin umodne utenrikspolitikk. Vi vet at Netanyahu er provosert over denne mannen; som han antagelig ikke tåler tryne på. Om jeg kan få være så direkte. For det er neppe noen grunn til å legge fingre imellom her.

Powells tale er mer aktuell enn noensinne. «The Blacks will hold the whip over the whites». Vi trenger ikke gå lenger enn til alle voldtektene; spesielt i Oslo; der de bor og hever trygden sin: de med annen hudfarve enn hvit. Helt utrolig at disse fremdeles importeres med raus hånd fra denne gærne regjeringen. Men disse har inngått avtaler. Og når de kanskje; ja, bare kanskje må forlate sine regjerings-stoler neste år; så har de allerede gardert seg med ytterligere karriere; i diverse «råd» rundt om i verden, der de får fortsette med sin galskap.

I mellomtiden vokser den svarte befolkningen verden rundt. USA ikke minst. Mens man i Kina har innskjerpet for familier om å føde kun ett barn, fødes det «svarte» barn i den hvite verden, grenseløst. Republikanere akkurat som høyreorienterte i Europa har tapt for dette faktum; om ikke løsningen utvikler seg til å bli en altomfattende krig. En krig mellom den kristne og den ikke-kristne befolkningen? En verdensomspennende krig, med andre ord.

Ikke mine spådommer, forøvrig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar