torsdag 15. november 2012

Løgnen som vokser og vokser: Debatt fra Litteraturhuset

«Drømmelandet Norge»

Du tror det er en debatt om innvandring generelt. Men det viser seg å være en debatt om arbeidsinnvandring spesielt.

Barth Eide: skrur av lyden når den mannen snakker.
Skei Grande: noen gullkorn, inntil hun skifter gear; virker schizofren (venstre=svingdør)
To andre: ikke politikere.

Intervjuer på gata: alle negative til innvandring; uten unntak.

Arbeidsinnvandring

I utgangspunktet høres dette tilforlatelig ut. Men at vi trenger denne form for innvandring er en sannhet med modifikasjoner.

Jo flere innvandrere desto større behov for denne formen. Jo større innvandring fra den tredje verden. Enda større behov for denne formen. Sykehusene skulle avskaffe korridor-pasienter. Idag blir det stadig flere som må ligge på gangen, som en følge av pasienter som får behandling hva enten de har rett til å oppholde seg i Norge eller ikke. Ergo: asylsøkere/arbeidsinnvandring skaper store problemer på dette området av helse-Norge. Vi klarer ikke skaffe nok kompetente folk.

Jo flere innvandrere uavhengig formen; asylsøkere, flyktninger, arbeidere - desto større befolkningsgrupper som trenger: hus, helse-hjelp i alle former, skole-tilbud, transport, større belastninger på politi og ordensmakt. Offentlige tjenester trenger stadig flere i sin arbeidsstokk. NAV, skatte-vesen, barnehageplass, fritidstilbud, overbelastning på ymse sider av fritidstilbudet til fortrengsel for nordmenn.

Jo større innvandring desto større behov for arbeidere.

Løgnen

Via EØS inngikk Norge og deres sosialistiske politikere avtaler med resten av verden om at dette skulle være en villet politikk. Ved å gå ut av denne avtalen får vi en større frihet til å bestemme selv. Hvilket var det vi trodde ville skje; ikke bare i 1972, men også i 1994. Vi ble lurt!

For at arbeidsinnvandring skulle bli et tema måtte det beredes for et behov. Hvordan?

Utdannelse

Ved å innføre en sosialistisk skolepolitikk som den vi har fått idag, der alle skal med, og der lista for å få skolebevis er ekstremt lav, fikk vi lite motiverte elever. Den største gruppen som faller ut på videregående er innvandrere fra en ikke-bærekraftig verden. De får idag stønader og får de ikke det så blir de kriminelle. Den statistikken skal vi ikke glemme. Ordensmakten er del av problemet. Den bygges ned i takt med innvandring generelt.

Konklusjon:

Ikke behov for arbeidsinnvandring hvis vi hadde gjort bruk av våre egne ressurser. Gi den oppvoksende slekt muligheter til å lære seg yrkesfag. Unge idag sier rett ut at det ikke er aktuelt å diskutere lønn på en arbeidsplass med polakker som ikke snakker norsk. Som attpåtil har forhandlet seg frem til den samme lønnen som deres landsmenn har forhandlet seg frem til over år. Som bidrar til å skape så mye frustrasjon i hjemmene rundt om fordi det ikke legges restriksjoner på hva disse kan nyte iform av velferds-pensjoner etter kort tid på en norsk arbeidsplass. Politikerne undervurderer oss grovt.

Legge til rette for å lære seg realfag. Investere i forskning. Bygge ut studieplasser og legge til rette for at studenter har råd til å leve under studietiden. Å bygge ut boliger er ikke nødvendig uten denne innvandringen; uansett form.

Det henger dessuten ikke på greip at vi skal invitere til bords gjester vi ikke har noe til felles med. Tryggheten er borte. Folk installerer bokstavelig alarmer i sine hjem. Unge kvinner garderer seg med pepperspray. Mens krigerske muslimer tar jeger-kurs for å få tilgang på våpen.

Og politiet? De blir ikke enige om de bør bære våpen som en del av uniformen. Som om det skulle være ett spørsmål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar