onsdag 5. september 2012

Mr Stormark vurderer etter eget forgodtbefinnende

Denne mannen tillater seg å heve seg over norsk lov og rett. Han er ikke alene om det; sjefen selv anser seg ikke ansvarlig for noe som helst. Han har mottatt 7000 e-poster fra PC'en til Anders Behring Breivik. Politiet har selv gått gjennom materialet men har ikke funnet grunn til å ta disse opp i bevisvurderingen.

Mr Stormark vurderer det sånn at politiet ikke har gjort jobben sin. Og derfor må han gjøre det. Mr Stor er hermed dommer og bøddel på samme tid. Innsamlingen er hacket og dermed ikke lovlig. Hvis politiet hadde drevet med avlytting av en person, så hadde dette materialet ikke nødvendigvis holdt i retten.

For at bevisene skal holde i retten må de være innsamlet på lovlig vis. Disse 7000 e-postene er ikke innsamlet av politiet og de er innsamlet ulovlig. Ergo var det verdiløst som bevisgrunnlag. Men så kommer Mr Stor og slår neven i bordet. Han er en vanlig skribent uten juridisk utdanning, noe han velger å se bort fra.

At han har fått et forlag til å utgi dette i bokform er betenkelig. Legg merke til at denne mannen har sittet på dette materialet i lang tid. Avtaler er inngått på bakrommet. Dette skal ut og ingen skal få stoppet det. Trykken går varm og boka ligger allerede i hyllene innen mediene har fått snusen i det. Det er sannelig godt gjort. Regler om personvern og åndsverk blir glatt tilsidesatt.

Det som er betenkelig er at så mange autoriteter hever seg over lov og rett, og gir signaler om at det er greit. Og ikke minst bidrar til å gjøre dette samfunnet lovløst. Noen vil ha det til at Breivik ikke fikk streng nok dom. At loven har en grense på 21 år, det betyr ikke noe nevneverdig for de lovløse. For hva gjelder morderen Breivik, så mener de lovløse at han bør dømmes etter deres lov. Og at regler som iflg Grunnloven ikke er gyldige idag, bør bli det med ett pennestrøk. Med deres tillatelse. De rettferdige har talt. Med referanse til at en lov ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Breiviks rettssak er blitt hevet i skyene for sin profesjonalitet. Men dette er for mange ikke nok. De mange mener at man burde ha hengt mannen. Hevnen ligger latent hos mange i dette landet. De har med sin utagering nedgradert dommer Arntzen til en nikkedukke.

At de venstre-vridde debattørene velger å se mellom fingrene med det faktum at sjefen ikke har vilje og evne til å ta ansvar, det er ikke noe nytt. For med tiden som er gått så kjenner vi lusa på gangen. Morderen bør dømmes etter kriterier de venstre-vridde klekker ut. Og det straks.

At mange etterhvert har svin på skogen i denne saken gjør det ikke bedre. Men Mr Stor som faktisk er en kraftig kar; hadde bare ett ønske og det var om mulig å bli enda større. I mine øyne og hos mange vil jeg tro han nå fremstår etter dette private stuntet - som den minste av oss.

At han tør, sier jeg. Kjenner han alle Breiviks sympatisører?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar