fredag 18. november 2011

Betaler du for mye for strømmen

«Begrepet nettleie omfatter prisen på overføring av strøm gjenno overføringsnettet». Jfr NVE

Har du studert den siste el-regningen? Selv ble jeg overrasket over at jeg ikke bare betaler for mitt forbruk til Fitjar Kraft men også for mitt forbruk (det samme) til Skagerak. Da jeg betalte nettleie til Hafslund så betød «nettleie» leie av nettet. Her i Vestfold må jeg i tillegg til «leie av nettet» også betale mer enn 37 øre pr kilowatt/time for det samme forbruket (de som lager strømmen) jeg betaler til Fitjar Kraft. Prisen eskalerer etter hvor mange medlemmer det er i familien.

Den første setningen finner du på NVE's sider. Og så kommer resten med en retorikk du neppe forstår noe av. En lang rekke argumenter for hva nett-eieren Skagerak i dette tilfellet kan tillate seg å legge på «nettleien». Med andre ord betaler du for forbruket ditt 2 ganger.

Dette er vel egentlig så typisk norsk som noe. Skatter og avgifter er de gode på, vår røde regjering. Vi skal loppes for penger og for at det ikke skal fremgå at det er den samme avgiften vi betaler for flere gangen, kaller de det noe «annet».
Selv Fjordkraft som er i «familie» med Skagerak presenterer denne bløffen som «ingen påslag». For Fjordkraft tar betalt for ditt «forbruk» - men det gjør «broren»; Skagerak, som er nett-eieren også! De bare kaller det som sagt noe annet.

Ta eks vis arveavgiften. Først betaler du for å få lov til å kjøpe deg en bolig. Så betaler du for dokumentene relatert til denne. Så betaler du eiendoms skatt, så betaler du på ligningen hvert år en formues-skatt. Så betaler du..... og sånn holder du på. Når du dør så må du f.... meg betale for det samme formuegode enda engang. Alternativet er at du lar huset ditt stå og forfalle. Når arvingene kommer inn i bildet så må de betale en avgift for at disse skal få overta dette formuesgode. Og gudene vet hvor mye denne sosialistiske Staten har hovet inn av avgifter over flere år.

Når det gjelder strømmen som vi i vårt land betaler for; der 10 måneder i året er is-kalde, så blir vi nå hvert år lurt med at det ikke er vann i opplagene. Derfor går prisen opp. Tilbud og etterspørsel, som det kalles. Det tiltross for at det regnet hele sommern. Det regnet så mye at hus og hjem forsvant i vann-massene. Men alas hva skjer? Jo, NVE via politikerne utnytter det faktum at Sverige ikke har de samme ressursene som Norge. Vi utnytter deres svakhet og selger vår egen strøm til en pris el-selskapene ikke selv kan forlange av oss; og tjener rått på det. Og selv betaler vi en urimlig høy pris for det vannet som blir igjen til oss nordmenn. At vi betaler for å overleve 10 måneder i året - der vi hutrer oss gjennom vinteren og våren. Og at mange gamle og da spesielt minste-pensjonister dør fordi de ikke har råd til å holde varmen; det har de ikke verken evner eller intelligens til å ta innover seg! Skammelig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar