lørdag 27. oktober 2012

«Innhøstingen og endetiden»: Hvem skal vi satse på? Gud Jahve eller Satan?

Som kristen, vel vitende om stridsspørsmålet mellom Gud Jahve og Satan Djevelen; og tiden og dens ende for denne verdens ordning, begir jeg meg ofte inn på tanker som virker beroligende på den ene siden; og bekymret på den andre. For forholdene skal bli verre enn de er idag. Det står; om ikke denne tiden forkortes vil ingen holde ut. Som kristen vet jeg at innhøstingen for lengst er i gang. Min påstand om at jeg har den rette tro; gjennom kristendommen, er begrunnet i det faktum at vi som kristne skulle kjennes på fruktene. Og det som avgjør om du har den rette tro; er om du har kjærlighet. Først og fremst til Kristus; deretter til din neste.

Ingen andre religioner eller trosretninger forholder seg til dette fokuset. Ergo er deres tro null verdt hvis de ikke tror på Gud Jahve; den Sanne Gud. Og hans Sønn Jesus Kristus. Hva gjelder jødene har de aldri kommet til tro på Jesus Kristus som Gud's sønn. Som muslimene forholder de seg til Kristus som en seer; en profet. Ergo har de ikke den rette tro.

Innhøstingen er som sagt i gang. Og merk deg at det står: vi kan ikke tjene to herrer. Satan er den ene; Jehova Gud den andre. Hva gjelder innhøstingen; så er spørsmålet om vi havner i den haugen med ugress eller ikke. Og har du ennå ikke merket deg dette eksemplet, som du finner i Jesu mange lignelser har du heller ikke kunnskap om hvordan du kan unngå å forbli som «ugresset i åkeren».

Stridsspørsmålet var og er hvordan og om menneskene ville greie seg uten Skaperen. Satan Djevelen overbeviste med den første løgnen at Eva ikke kom til å dø hvis hun spiste av det forbudte treet. Hun lot seg friste; fordi vi er skapt med en fri vilje. Ikke lenge etter ble hun og Adam forvist ut av Edens hage; Paradiset. Heretter måtte de greie seg selv.

Gud sa da til Satan, en av hans himmelske sønner som for anledningen hadde skapt seg om til en slange, at han ville teste menneskene. Som Satan fristet Jesus i ørkenen; fristet han Eva. Eva sto ikke imot. Hun besto ikke prøven. Jesus gjorde det. Menneskets udødelighet ble nå dødelig. De ville være yngre og yngre når de døde. Adam ble nesten 1000 år. Om mennesket idag står det at du er gammel om du blir så mye som 80 år. I tillegg fødes vi med skavanker og dødelige sykdommer.

Dette er ikke noe Gud straffer oss med. Dette er en konsekvens av at det første menneske-paret lot seg friste; og dermed syndet. Ergo: lar du deg friste til å synde har du i realiteten gjort som Eva; og du må derfor dø. Syndens lønn er døden. Fordi du trosser Guds hellige bud. Du stiller deg med andre ord på Satans side (som Eva) og har valgt å tjene han som Gud engang forviste ut av himmelen. Han som farer omkring som en brølende løve; han og hans onde ånder. Fordi de vet at tiden nå er kort. De er i disse tider svært nær jorden og menneskene. Vi plages av dem i våre hjem. Vi kaller dem spøkelser. De farer formålsløst omkring.

Når vi ser at syndere får den samme skjebne som de som tilhører Kristus i troen, så er det ikke fordi Gud ser gjennom fingrene med hva de gjør, men fordi han dengang han ble konfrontert med Satan i Eden; bestemte seg for at han skulle teste menneskene over tid. Vi skulle få tid til å motbevise Satans påstand. Og som det står: tiden - når han vil gripe inn en gang for alle; Dommedag den dagen kjenner ingen. Heller ikke Kristus. Men den dagen vil komme! Ingen slipper unna.

Hvor lenge denne innhøstingen skal finne sted er det altså ingen som vet. Men Jesus sa at vi skulle kunne forstå tiden for når denne dagen nærmet seg. Vi ser idag mange tegn som tyder på at dagen nærmer seg. USA; verdens eneste verdensmakt er toast. De gjør idag knefall for midt-østen og har nå stilt seg på muslimenes side. Med ref til det som skjer dere nede. De sier nå; som representant for Obama-administrasjonen: if you can't beat them; join them.

Europa har falt for fristelsen til å inngå avtaler dem også – med Satan; verden flommer over av ideologier/falske religioner, som ikke hører den Sanne Gud til. Det er kaos i verden. Menneskene frykter fremtiden. Kristne ser frem til den. Da verden skal bli ny. Som i Himmelen som på Jorden. Hvor du vil havne når innhøstingen er over er opp til deg og enhver. Og hva du velger det vil være avgjørende for om du vil havne der ugresset havner. Da kan det være for sent.

Den boka som kan gi deg alle svarene; har blitt den boka som menneskene forakter. Ganske utrolig spør du meg. Det blir som om du skulle ha en barndom og en ungdomstid der ingen voksne var til stede å veiledet deg. Vi ville bli som dyrene; uten mål og mening. Og er det ikke sånn vi fremstår idag? Mennesker uten mål og mening.

Om dette essayet har jeg forholdt meg til Bibelen. Jeg har ikke lagt noe til. Men du; du gidder ikke engang bruke tiden din på å sjekke det? Utrolig!

Bibelen: De siste tider.

«Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige,  3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede,  4 svikefulle, oppfarende og innbilske». 2.Tim. Kap. 3

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar