torsdag 16. august 2012

Jens Stoltenberg: «Ansvarsforståelse» og loven

Lov om Skadeserstatning omhandler ansvar. Sånn apropos debatten om det faktum at Jens Stoltenberg ikke intellektuelt evner å forstå at han må betale for sine unnlatelsessynder.

Disse syndene er detaljert beskrevet i 22. juli kommisjonens rapport.

Så hvorfor ikke filosofere over Skadeserstatningsloven av 13. juni 1969.
§1-1 starter tankevekkende nok - siden jeg nevner Stoltenbergs sin manglende evne til å fatte hva ansvar innebærer; dette kapittelet og denne paragrafen om «barns» ansvar. Ikke en preventiv paragraf men en § som skal ta for seg handlingen i ettertid. Konsekvenser.

Vi er vel nå blitt kjent med uttrykket «tilregnelig» og «utilregnelig». Dette er uttrykk for om personen som har begått den kriminelle handling «var ved sine fulle fem» eller ikke. Eller var gammel nok til intellektuelt å forstå konsekvensen av sin handling.

Denne § sier flg: Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de forvolder «forsettelig» eller «uaktsomt» - for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd. Økonomisk evne og forholdene ellers. Tygg litt på den!

Selv et barn har altså ansvar for sine handlinger. Men under forutsetning av at de forsto hva de gjorde. Spørsmålet må da bli: var Jens ved sine fulle fem i de årene han har vært statsminister? Var det faktum at han ikke etterfulgte de rådene han fikk i svært mange tilfeller - av den art som kan kalles «uaktsomt» eller «forsettelig»? Det siste innebærer at han i så fall bestemte seg for å unnlate å følge rådene; fordi han ønsket å skade noen.

Det siste blir problematisk å påstå. For mannen er vel ikke akkurat ond? Men er han dum? Skal det tas hensyn til alder? Utvikling? Utvist adferd? - Stopp en hal – hva med hans adferd? Her er det vel grunn til å stoppe opp. For er det ikke dette VG ønsker sette fokus på i disse dager. De ønsker sette fokus på Jens sin adferd og mener at denne er så problematisk og ansvarsløs – at han burde ta sin hatt og gå. Ja, det mener VG. De henvender seg til sine lesere og spør: stoler du fremdeles på denne mannen? Hva føler du nå? Nå når du kjenner til hans unnlatelsessynder. Er det moralsk sett akseptabelt at han får fortsette som om ingenting har hendt? Moral!

Vel, hvis vi tolker Skadeserstatningsloven så er den klar den. Har du forvoldt skade forsettelig eller uaktsomt så skal du svi for det. Du blir ansvarlig. Med andre ord kan man ikke hevde hvis det er adekvat årsakssammenheng at guttungen med et akseptabelt intellekt skal gå fri. Iflg loven så må han bøte. Og kanskje må han gå i fengsel. I tilfeller der liv går tapt er det normalt at han må sone en tid i fengsel. Men Jens Stoltenberg, som er ansvarlig for diverse unnlatelsessynder som medfølger tap av 77 menneskeliv – han skal gå fri? Loven gjelder ikke i dette tilfelle? Nei, vel.

Ikke at jeg forventer noe av den mannen. Men at vi ikke har politikere som fatter dette og stiller mistillit til denne mannen og hans regjering – se det blir totalt uforståelig.

En lov som imidlertid regulerer statsministerens unnlatelsessynder er den § vi finner i Grunnloven. Lov om Riksrett av 1932. Kapittel 2 omhandler medlemmer at statsrådet og Storting. Straffen her er bøter eller fengsel opp til 5 år. Her omtales manglende handlinger og unnlatelsessynder. Igjen tar man for seg argumentet om «forsettelighet»: unnlater noget medlem av statsrådet (...)forsettelig å gi opplysninger som han forstår eller burde forstå kan ha betydning for saken, eller gir han forsettelig uriktige opplysninger (..) osv.

- Anses handlingene og være ubetenksomhet straffes han mildere.

Ja, så hva skal man tro om han som fortsatt sitter med makten i dette landet? Er han intellektuelt moden for denne jobben? Iflg Rapporten så er det vel grunnlag for å svare negativt på det spørsmålet vil jeg mene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar