torsdag 12. juli 2012

Lov om løsgjengeri


§ 11.

«Den som tigger, eller den som gjentatte ganger tigger på et alminnelig beferdet eller for alminnelig ferdsel bestemt sted straffes med fengsel i 2 måneder, hvis han ikke felles etter §4. På samme måte straffes den som anvender andre til en slik form for tiggeri for seg eller noen som han har omsorg for.

§4.

Den som hengir seg til ørkesløshet eller driver omkring under sånne forhold at det er grunn til å anta at han helt eller delvis skaffer seg penger til sin livsførsel ved straffbare handlinger straffes for løsgjengeri i 3 måneder. Det samme gjelder den som hengir seg til ørkesløshet eller driver omkring, herunder ved voldsom, truende eller påtrengende oppførsel forulemper eller volder fare for andre».

Bla bla bla bla bla bla.....

Nå er det tydelig nok agurktid. På Nrk messer de igjen på Dagsnytt18 om et folk som de kaller romfolket. Altså disse som vi alltid har kalt sigøynere. Det er bare det at sigøynere lever ikke på den måten som disse tiggerne gjør. I alle fall ikke normalt sett. De er liksom mer sofistikerte, om man kan si det sånn. Programleder sitter der med sine kilder og diskuterer i fullt alvor hva som må gjøres med disse menneskene som er fra Romania. Men det er bare det at folk fra Romania er ikke verken sigøynere eller såkalt romfolk.

I fullt alvor sitter de der på nasjonalt tv og snakker om noen; uten å sjekke sannhetsgehalten. Og personer i regjeringen, eks vis Mariann Aas Hansen er der sammen med en representant fra SV; dette folket som ligger langt under sperre-grensen, der sitter de og diskuterer omreisende tiggere som de altså ikke er i stand til å identifisere i første omgang. I neste omgang prates det rundt grøten som holdes varm. I dagevis skal det handle om sigøynere/romfolk, rumenere (fra Romania) - stryk det som ikke passer.

Disse er en pest og en plage. Og de nyttige idiotene bl a fra SV holder liv i myten om den såkalte nestekjærligheten, som disse definerer som en rett til å bryte alle siviliserte lover. Det være seg, løsgjengeri, tyveri, ran og annen kriminalitet. Loven har vi hatt siden 31. mai 1900. Politiet og ordensmakten skal håndheve loven; denne loven som idiotene i denne røde regjeringen for noen år siden valgte å skippe.

Man toer sine hender og vet altså ikke hva man skal gjøre med de omreisende, som ingen juridiske rettigheter har. De er kriminelle per se og ingenting burde være enklere enn å sende dem på hue og rævva ut av landet. Men nei, djevelen har mange advokater i sin stall. Disse som vanligivs tjener lomme-rusk har nå funnet seg en ny inntekts-kilde: rumenere (fra Romania, sigøynere, romfolk) – stryk det som ikke passer. For i Bergen har disse som bryter løsgjenger-loven nå anmeldt – ja, hvem egentlig?

Okke som: de har funnet seg en nyttig idiot som krever å føre deres kriminelle sak for norsk rett. Penger har de ikke, så det er oss skatte-betalere atter en gang som får unngjelde. Det er oss djevelens advokater vender seg til for å få betalt for tjenester som de ved huller i loven utnytter. I hvem sin interesse? En SV'er? For deg og meg er det i alle fall ikke. Det kan jeg banne på! Det er iflg gallup kun 18% som synes tigging er greit.

Les denne:"Spyttende tiggere på Aker Brygge" fra 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar