torsdag 26. juli 2012

Høyrevelgere mer lykkelige


Er vi som stemmer på Høyre eller Frp lykkeligere enn de som stemmer på Arbeiderpartiet og SV?
En debatt på Dagsnytt18 argumenterte blant annet med at høyrevelgeren tror på Gud.

Kan det være så enkelt?

Hvis du tror på Gud og Jesus Kristus så tror du på skapelsesberetningen som et godt utgangspunkt. I motsetning til sosialister eller venstrevelgere som heller vender seg mot Darwin for å finne svar.

En som er kristen troende har lært at vi ble skapt med en egen fri vilje. Og at vi har et ansvar. Ikke bare for å bli vår egen lykke smed, men også et moralsk ansvar for vår neste. Med andre ord empati og neste-kjærlighet.

Har du hørt noen si at vi blir gladere av å gi enn å få en gave? Av dette kan vi trekke den konklusjon at vi dermed gleder oss når vi kan glede andre. Har du ingen empati mangler du denne evnen per se.
Å inneha denne evnen kalles forøvrig altruisme.

Sosialister er per se «tafatte mennesker» som er avhengig av at andre ordner opp for dem. De mener at staten skal sørge for deres ve og vel. Og er dermed blitt dysfunksjonelle. The Liberal Mind; boka som tar for seg dette emnet er hintet på mennesker som i oppveksten har vært utsatt for manglende omsorg - og som i voksen alder er blitt av den oppfatning at de er blitt urettferdig behandlet og at staten; altså oss andre bør gjøre opp for oss ved å gjenopprette den urettferdigheten de aldri føler de blir kvitt. Disse finner du som sosialistiske politikere bl a i Arbeiderpartiet - og ikke minst i partiet SV.

En påstand: SV-politikere er per se mennesker som opptrer som nyttige idioter. Eks vis har vi sett at skolepolitikken er snudd opp ned med disse menneskene i regjering. Jante-loven kan gjerne relateres til deres overbevisning. Om at ingen skal tro at de er noe bedre enn andre. Med andre ord ser vi at barn med enn høyere IQ enn andre under SV's skolepolitikk kjeder livet av seg i skolen fordi de ikke får noen utfordringer. Skulle de få det, vil disse med lavere IQ få et for stort fokus på seg og bli avslørt. Dette tåles ikke av dysfunksjonelle sosialister som er vokst opp uten den omsorgen og den suten de forventet seg. Andre som heller ikke fikk adekvat omsorg kan imidlertid greie seg bra i voksen alder og jeg regner med at dette er relatert til IQ.

Et sidespor:

Vi ser at i velfungerende demokratier som i vesten tror man på Gud Jahve og Jesus Kristus. Velfungerende demokratier baserer sine lover og regler på Bibelen. I ikke-velfungerende land er det kaos og krig. De baserer seg på egne menneske-skapte lover.

Konklusjon: dysfunksjonelle sosialistiske venstre-velgere kan mistenkes å ville hevne seg på samfunnet. Som du og jeg er medlemmer av. Mange elever har de siste årene gått ut av den sosialistiske skolen uten adekvat kunnskap. Og ikke minst: de har fått et skolebevis som bekrefter at de ikke bare har gode karakterer. Men nå kan mediene forkynne at mange elever har gått ut av videregående uten å ha deltatt tilstrekkelig i undervisningen; i form av stort fravær.

Hvis vi kjøper den påstand at kristne som forholder seg til tanken om en fri vilje og tanken om at vi alle har et altruistisk ansvar for å lykkes; så vil disse strekke seg langt i å oppnå egen lykke. De vil også vende seg i bønn når livet går dem i mot. Og alle som har et forhold til Gud har innsett at ved bønn finner vi styrke. Dette fenomenet er ukjent for ateister og humanetikere. For de har jo ikke Gud som del av sitt liv. Og uten styrke til å møte motgang; noe alle mennesker gjør mer eller mindre gjennom livet så faller man lett ned i et mørkt rom som fører til fortvilelse og depresjon. Og ikke minst hevntanker. Og med hevntanker blir man ikke lykkelig!

Vi vil oppleve at disse skriker om hjelp. Av staten – oss andre. De ikke bare skriker men de forbanner oss som ser ut til å greie oss relativt bra i livet. De misunner oss som alt til tross ser ut til å komme forholdsvis bra ut av motgang og nedturer. Det som antagelig forvirrer mest er tanken på at det mennesket som de vet om mulig aldri kan komme dypere ned i fortvilelse; alt til tross kan sette opp et fattet og harmonisk fjes. Og om mulig alt til tross ser ut til å være lykkelig. For den gudløse henger dette ikke på greip.

Så hva med påstanden om at høyrevelgere er mer lykkelige enn venstre-velgere?

Høyrevelgeren er per se ikke sosialist. De tror på en egen fri vilje og egen lykke smed. Og denne troen er knyttet til Gud. Vi har funnet kunnskap der sannheten er å finne. Den gir oss en trygghet som gjør oss fornøyde med tilværelsen; tross alt strev. Denne tryggheten mangler venstre-velgeren. Og uten tryggheten kommer tvilen - og ulykkeligheten snikende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar