lørdag 17. mars 2012

Djevelen

Hvem er Djevelen egentlig?
Er han det onde i oss?
Eller er han en person?

Vi hører at han kan gjøre seg om til en slange. Og det står om ham at han gjør seg om «til en lysets engel». I den forstand at han fører mange vill. Som om «en blind leder en blind».

I Jakob kap. 4: vers 7 står det: « Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere». Han er et personlig pronomen. Han er en person. Og vi blir lovet at tar vi avstand fra djevelen så vil han forsvinne ut av våre liv. Med andre ord er du i nærkontakt med ham f eks hvis du bedriver parapsykologi eller åndemaning eller lar deg forføre av alt som ikke har noe med Gud Jahve å gjøre, f eks New Age og alt hva den bidrar til å trekke menneskene vekk fra Gud i form av alternativer, da vil du være utsatt for djevelens «lumske angrep». Det jeg setter i anførsel her er uttrykk hentet fra Bibelen.

Det står i 2 Tim. Kap 2 om «fasthet mot vranglære». Alt som ikke kommer fra Gud Jahve er dermed vranglære. I vers 26: («om å våkne av rusen») om å «komme seg ut av snaren som djevelen har fanget dem i». Ergo her igjen snakkes det om en person.

I Matteus kap 4 kan du lese om dengang Jesus ble friste i ørkenen av djevelen. I vers 9: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg».

I Åpenbaringen kap 12: vers 9: «den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham».

Djevelen er DENNE VERDENs gud. 2. Kor. Kap 4 vers 4: «For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler frem fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde».

Det snakkes om å bli født på ny. I 1. Johannes brev kap 5: ....»for er han født av Gud så bevaree Gud ham, og den onde rører ham ikke. Vi vet at vi er av Gud, og at «hele verden ligger i den ondes vold».

Om Satan djevelen står det vakre ord og vendinger i Esekiel kap 28: vers 11; at han i Eden var en fullkommen og vernende kjerub; full av visdom og skjønnhet. Dekket av alle slags edelstener, og vandret blant funklende stener. At han var hel i sin ferd fra den dagen han ble født. Inntil det ble funnet urett hos ham. At han ble av Jahve kastet til jorden, og tilslutt hvordan han skal tilintetgjøres. Om at han tilslutt skal være borte for alltid.

Satan er mer enn virkelig; en ond ånd! Han fører så mye uhygge med seg! Det er ikke Gud som fører denne uhyggen over oss. Men Gud har gitt Satan en tid. Og denne tiden bruker han nå mer intens enn noensinne. Det kan ikke benektes; vi lever i en tid som er veldig spesiell. Du bør lære Bibelen å kjenne før det er for sent. For det står at ikke alle skal dø den dagen som kalles Dommedag. Men fristen går ut den dagen; om du ikke vender om fra ditt syndige liv.

Til de som «sover i sine graver» vil han gi en ny mulighet. Det står der alt sammen; i Bibelen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar