søndag 8. januar 2012

«J.... homse»!

Stian fra Trondheim skal ha seg frabedt å bli slått ned – på åpen gate. Han er homse og forteller gjerne sin historie til hele det norske folk. Og Nrk er villig mikrofonstativ. Homsene og lesbene får taletid midt på lyse dagen. Det har skjedd en gradvis utvikling til det homsene og lesbene oppfatter som en tolerant holdning blant det norske folk. De krever derfor å få leie lanker når de er ute og går. De krevde en partnerskaps-lov da de trodde at folket var mørnet godt nok. Det holdt ikke med det, og 10 år senere krevde de å endre den flere tusenårige Ekteskapsloven. Som forøvrig er relatert til Gud Jahve's lov om å «sammenføye» mann og kvinne. Senere fikk vi høre at Jesus var gjest hos et par som Gud hadde sammenføyet og vi får vite at det kalles et bryllup. Han velsignet selskapet ved å lage vin av vann. Ekteskapsloven er basert på det Jahve innstiftet; ekteskapet. Denne hellige lov fikk homsene og lesbene endret ved lov. Slik at den nå inkluderer alle som gifter seg idag. Og alle som er gift før loven ble endret.

Det er mindre enn en promille av befolkningen som er registrert som homser og lesber. Dette faktum og det faktum at resten av befolkningen får tredd ned over hodene våre lover vi aldri har ønsket, er noe som opprører. Men når endog en mann ansatt i maktapparatet; en mann som representerer lov og rett; er homse og setter seg utover loven på annet vis, kan gjøre dette, da gir det signaler om at noe er fundamentalt galt i samfunnet.

Stian fra Trondheim ble slått både gul og blå og vil nok tenke seg vel om neste gang han leier lanken til elskeren sin. Men han har fått taletid på Nrk og vil gjerne utdype sin frustrasjon over at han og elskeren fremdeles må leve i frykt. Men som man reder ligger man! Folket er dypt rystet over at homser og lesber har strukket strikken så langt som de har gjort. Og mange tyr til vold. Det er den eneste måten de får ut sin frustrasjon på. Derfor skyter de ned ungdommer for fote. Derfor overfaller de to menn som leier lanke når de er ute og går.

Som en intervjuer på Nrk i et annet program uttrykte det: så er det vel underlig at de verste skjellsordene idag er homse og lesbe. Foraktelig blir de kalt j.... homse; j.... lesbe selvom de ikke engang viser tegn til å være det. Med andre ord blir ungdom idag utsatt for trakasserier pga homsene og lesbene sitt levesett. Ja, jeg innrømmer det; jeg er ingen prippen kristen gammel dame. Men jeg blir uvel ved synet av to like-kjønnede som på sitt vis demonstrerer sin seksuelle lyst. Vi ser knapt normale menn og kvinner viser sin hengivenhet åpenlyst i dag. Men like-kjønnede de forlanger; ja de krever at vi skal SE dem.

Når jeg hører dem snakke for seg, så tenker jeg at enten er de dumme eller så er de ekstremt naive. Alternativet skal jeg la ligge. Men at det norske folk aldri kommer til å akseptere deres åpenlyse demonstrative oppførsel; det er jeg sikker på. At det finnes ildsjeler i dette landet som brenner for rettferdighet er beundringsverdig.

Nina Karin Monsen og Øivind Benestad har stått frem som ildsjeler i denne saken. De blir begge trakassert for sine initiativ. Som en protest mot å endre ekteskapsloven for noen få år siden oppnådde Benestad mer enn 50.000 underskrifter mot at denne loven fikk tre i kraft. Vi ble ikke hørt! Nina Monsen har nå sammen med flere hundre ektepar nå sendt «saken» sin over til Menneskerettighets-domstolen i Strasbourg. Den kommer opp en av dagene så vidt jeg vet. Hun har en face-book side og ønsker så mange underskrifter som mulig.

Og mens Stian og elskeren slikker sine år (om ikke annet) så sender han også - ved å bruke Nrk's mikrofon; signaler til sine egne om at tiden for konfrontasjoner på denne fronten så langt fra er forbi.

«You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time».

Abraham Lincoln

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar