onsdag 4. januar 2012

Blod er ensbetydende med selve livet!

3. Mosebok.
"Lege reddet liv - får kritikk"

Ja det skulle bare mangle. Dette er jo definitivt et overgrep. Med tanke på den risikoen det er å få overført blod fra mennesker som vi ikke engang kjenner, med risiko for hepatitt, AIDS, hiv og mye mye mer - er dette et overgrep. Jeg er ikke et JV og ville selv takket nei.

Det er ikke sånn at JV gjerne tar en risiko og lar «barna sine dø». Tvertimot er JV priviligert; når de blir respektert. De slipper angsten for å få overførbare sykdommer som vil ta livet av dem på et ganske snart, men senere tidspunkt. Det finnes nok av eksempler på dette. Og når alternativene finnes – hvorfor da gi etter fordi blodoverføring er «enkelt og greit»? Hvorfor ikke undersøke denne påstanden istedet for å gi etter for den forakten mange viser JV i denne saken? Det kan jo definitivt komme deg selv og barna dine til gode. Nå vet jeg imidlertid ikke om du må være et registrert medlem av JV for å kunne kreve en alternativ løsning; i så fall er det et tankekors!

Nå er det religionsfrihet i Norge. Takk og lov for det! Og som kristne skal vi etterstrebe å følge Bibelens ord hvis vi mener den er inspirert av Gud Jahve. Mange kristne tror faktisk det, selv om de ikke lenger går i kirken. De har derfor sine egne menigheter der de finner et samhold og en trygghet på at når de går inn i sitt gudshus så skal det forkynnes: Gud Jahve's ord. Ikke asylpolitikk og denslags som hører det politiske livet til. Eller venstre-radikale multimarxistiske ideer for den del.

Jehovas Vitner er fundamentalistiske i sin tro. På at Jahve vil dem vel. Og da han sendte sin førstefødte sønn Jesus til jorden for å ta på seg alle menneskers synd - så var det også av kjærlighet. Til menneskene. Dette er sterke ord og derfor blir det et hån mot Jahve når vi plukker ut det vi ikke liker å forholde oss til.

«Jehovas vitner nekter blodoverføring av grunner som er basert på Bibelen. Men de godtar — og vil svært gjerne benytte seg av — medisinske alternativer til blod. «Jehovas vitner går aktivt inn for å få den best mulige medisinske behandling. Som gruppe betraktet er de kanskje de best informerte pasienter kirurgen noen gang vil møte,» sa dr. Richard K. Spence, da han var sjeflege på et sykehus i New York».

Leger har perfeksjonert mange kirurgiske teknikker som ikke innbefatter bruk av blod, når de har operert Jehovas vitner. Tenk på erfaringen til hjertekirurgen Denton Cooley. I løpet av en periode på 27 år gjennomførte teamet hans operasjoner på åpent hjerte uten blodoverføring på 663 Jehovas vitner. Resultatene viser tydelig at hjerteoperasjoner kan gjennomføres på en vellykket måte uten bruk av blod.

«Det er sant at mange har kritisert Jehovas vitner fordi de nekter å ta imot blod. Men en håndbok som er blitt utgitt av en forening for narkoseleger i Storbritannia og Irland, kaller Jehovas vitners holdning «et tegn på respekt for livet». I virkeligheten har Jehovas vitners urokkelige standpunkt vært en viktig drivkraft bak den utviklingen som har ført til at tryggere medisinsk behandling er blitt tilgjengelig for alle. «Jehovas vitner med behov for kirurgi kan . . . sies å ha fungert som veivisere og påskyndere for forbedringer i en viktig sektor av norsk helsetjeneste,» skriver professor Stein A. Evensen ved Rikshospitalet i Oslo».

5 Mos. 12:24 Du skal ikke spise blodet. Hell det ut på jorden som vann! 25 Du skal ikke spise det! Da skal det gå deg og dine etterkommere vel, for da gjør du det som er rett i Herrens øyne.

Aposl gjerninger 15:20 Men vi skal skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er gjort urent ved avgudsdyrkelse, og fra hor, fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod 20 Men vi skal skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er gjort urent ved avgudsdyrkelse, og fra hor, fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod ....

For tiden finnes det over 1400 sykehuskontaktutvalg verden over som kan forsyne leger og forskere med medisinsk litteratur fra en database med over 3000 artikler som har med medisin og kirurgi uten bruk av blod å gjøre.

Det er et spørsmål om du er villig til å etterkomme Gud Jahves vilje eller ei. Dommens dag vil vise hvem som vil møte dommen eller «stå opp til» dom. Mange vil på den dagen ikke dø. Det er opp til enhver om de vil være lojale mot Bibelens ord. Og det er overhode ikke opp til menneskene å dømme. Det tema er også nedskrevet i den boka.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Lege-reddet-liv---fr-kritikk-6733779.html

Apostlenes gjerninger 15: 23 Med dem sendte de følgende brev:
«Apostlene og de eldste, brødrene deres, hilser de søsknene som er av hedensk ætt i Antiokia, Syria og Kilikia. 24 Vi har fått høre at noen fra oss har forvirret dere med sine ord og gjort dere urolige. Men vi har ikke gitt dem noe oppdrag. 25 Derfor ble vi enige om å velge noen menn som vi sender sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus. 26 Disse to har våget livet for vår Herre Jesu Kristi navn. 27 Vi sender altså Judas og Silas, som skal fortelle det samme muntlig. 28 Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene, 29 at dere holder dere borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel!»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar