torsdag 5. januar 2012

Blod består av vann og salter

"Det har jeg ikke nok kunnskap til å mene noe tydelig om. Vi ser imidlertid at det i det siste har kommet flere religiøst begrunnede begrensninger i medisinsk behandling. Muslimske kvinner som nekter å la seg underlivsbehandle av mannlige leger, og diskusjonene rundt omskjæring av gutter, for eksempel, sier Befring".

Igjen et innlegg om den frustrasjon leger føler når de kommer i en situasjon der pasienten har ytret før hun/han falt i koma eller der vedkommende har signert på et dokument på forhånd når det har vært tid til det – at blodoverføring ikke skal utføres. Å sammenligne dette med muslimske undertrykkede kvinner blir å sammenligne appelsiner og gulrøtter. Omskjæring av gutter derimot er jødenes overbevisning som forøvrig iflg Bibelen ikke lenger har legitimitet. Men det er nå så, de skal respekteres for sitt syn.

Jeg mener å kjenne JV såpass godt at ingen ønsker å dø. Og mange har nok gått i døden for sin lojalitet til Jahve før i tiden innen forskningen kom så langt at man fant alternativ til blod. Idag er JV priviligert som kan bruke sitt argument der troen står svært sterk når de ber om at alternativ til blod forventes, der det er mulig. JV kan iflg lov imidlertid ikke ta avgjørelser for barn under 18 år.

Blod består av mye vann. Og uten at jeg har kunnskap om denne sammensetningen så vet jeg at alternativet til blod består av en erstatning som inneholder vann og salter. Når man da vet at erstatningen er like god som blod, da har jeg store problemer med at dette ikke tas opp gjennom den politiske debatten.

Nå skal vel sant sies at denne bloderstatningen kanskje er dyrere å bruke; men hva så? Hva er ikke dyrt idag? Og hva brukes ikke penger på idag? Om ikke annet så brukes milliarder til inngrep for å gi pasienten noen måneder eller noen år mer innen de omsider må se døden i hvit-øyet. Selv har jeg det siste, og kom brutalt i den situasjon at dette var noe jeg kanskje ikke kom utenom. At døden ville komme langt tidligere enn jeg hadde drømt om.

For å illustrere dette og for at ingen skal tro at jeg nå er høy på pæra så var min situasjon dengang for 17-18 år siden at legene spådde meg 5 år igjen; om jeg var heldig. For så alvorlig var min kreftsykdom. Og siden det forskes stadig mer på kreft var det på den tiden kommet på markedet en medisin som de velvillig lurte på om jeg ville forsøke. For som legene sa ; dette kunne gi meg mange flere år enn de 5 forespeilte. Jeg takket nei dengang. Og jeg ville ha gjort det igjen. Vi skal alle dø og ingen slipper unna. Hva enten vi er milliardærer eller ei. Skjebnen rammer alle, som det står i boka. Men jeg har den samme overbevisning som JV. Og sannheten har gjort meg fri.

Dengang jeg ble tilbudt en medisin som var ny, så inngikk dette i øyemed å teste det ut. Men som med celle-gift så viste det seg også at dette inneholdt stoffer som min kropp ikke ville ha godt av. Jeg takket nei, dro hjem og endret total livsstil. Jeg leste bøker om bønn og hvilke underverker dette kan gjøre med mennesker. Leger som har gitt pasienten sin en dødsdom oppdager til sin store undring få måneder senere at svulsten de ikke kunne operere er blitt borte. Disse som ofte ikke tror på en skaper, har måttet innse at bønn helbreder.

Derfor er det at JV setter sin lit til Jahve som de kaller Jehova som er Guds navn. Et navn som de er villig til å gå i døden for. Dette ikke fordi de er ekstreme. Men fordi JV venter på det løftet som bønnen Fadervår gir oss et håp om. «Skje din vilje i himmelen, så og på JORDEN». Det er et tankekors at det så vidt vites er kun JV som tror på at et paradis skal gjenskapes her på jorden. Der «løven skal ligge sammen med lammet». Når «døden ikke skal være mer». Jfr Åpenbaringen. Dette er det JV så trofast venter på. De er ikke spesielt ekstreme. Men de har sine feil som alle andre. Og de hever seg heller ikke over det. Selv har jeg studert med dem i mange år. Og har kommet til at de i enkelte lærespørsmål må ta feil. Men et studie med disse menneskene vil gi deg en klok innsikt i Bibelen og ikke minst «den røde tråden» mellom det gamle og det nye testamentet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar