torsdag 1. desember 2011

Massedrapsmenn med mange ansikter

Det er ikke første gang i historien vi blir konfrontert med en massedrapsmann. I 1983 ble Arnfinn Nesset dømt for 22 drap på mennesker under sin pleie på sykehus i Orkdal der han var sjef. Noen galgen-humorister kallte saken Neskvikk-saken; ett ordspill med navnet hans Ness og fordi folk døde momentannt av stoffet curasit. Et bedøvelsesmiddel.

Massedrap er like oppsiktsvekkende hva enten ofrene er unge eller gamle. Og mannen som selv foreslo at han var schizofren hevdet at han ikke hadde tall på hvor mange pasienter han hadde tatt livet av i de årene han hadde ansvaret for dem. Man antar at det like gjerne kan ha vært over 100 personer.

Han ble dømt til soning i fengsel. Og fikk lovens strengeste straff; 21 år. Han var altså tilregnelig. Og da antar jeg at psykiaterne vurderte ham som tilregnelig i motsetning til dagens massedrapsmann: A Breivik. Men hvordan kom de til så ulike konklusjoner? Nesset ble erkjent tilregnelig tiltross for at dette var pågått over mange år. I Breiviks tilfelle var det omvendt proposjonalt. Mange drap på en dag men forberedelser over mange år. Hva er utilregnelig med det? Han og Arnfinn Nesset begikk drap på en målbevisst måte.

Om Anders Breivik i motsetning til A Nesset blir idømt tvungen psykiatrisk behandling så vil straffen gå ut på det samme. Innesperret over tid. Og som overlegen på Dikemark kunne fortelle så var det ikke uvanlig at de slapp pasientene løs etter 7 år med denne nå så omtalte diagnosen.

Jurister tar nå til orde for å endre dette fenomenet med utilregnelighet. De ønsker folk i fengsel.

Men skulle retten komme til å overprøve psykiaternes konklusjon og dømme ham til soning i fengsel betyr det at han for det første må slippes ut etter 2/3 tid. Og oppfører han seg plettfritt under tiden i fengsel - kan han som Nesset slippe ut etter 10 år. Jeg tror ikke mennesker som Nesset og Breivik har noe problem med å innrette seg etter forholdene. Dette er mennesker uten empati uansett. Dette er mennesker som spiller et spill du skal være ganske så klar i toppen for å avsløre. Der hersketeknikker er et velkjent fenomen.

Ti år etter dommen ble Nesset overført til fri soning etter plettfri fengselsvandel. Han hadde da sittet tolv år i fengsel, varetekten inkludert.
I 2004 ble Nesset helt løslatt, og antas nå å leve på hemmelig sted i Norge under nytt navn.

1 kommentar:

klokkelars@hotmail.com sa...

Det sies at Nesset er med i frelsesarmeen.
Han liker og sitte på puber i Oslo området og drikke cola og følge med på andre mennesker. Han bruker vistnok parykk..

Hadde vært moro og vist hans navn nå..

Legg inn en kommentar