torsdag 15. desember 2011

Helvete – en utilgivelig løgn

Har i mange år vært en troende kristen. Jeg har fått mye kunnskap om Gud Jahve og Jesus Kristus. Min kunnskap har jeg gjennom mange år fått av lærere som har studert Bibelens greske og hebraiske skrifter. At Dødehavsrullene i nåtid har bekreftet at ingenting er endret men tvertimot bekrefter skriftene har bare gjort meg mer overbevist med årene om at jeg har den troen som har gjort meg fri. For sannheten vil gjøre deg fri. Hvordan?

Jeg har diskutert min tro og henvist til skriftsteder på flere nett-fora. Og fått mye kritikk. Når jeg engang debatterte på verdidebatt i Vårt Land's avis møtte jeg arrogante debattanter som henviste til skriftsteder som helt klart fremsto for meg som noe som ikke hang på greip for å kunne ha en annen hensikt enn å forvirre. Det ble hevdet at det var en skam at jeg ikke trodde på helvete. Og det tiltross for at vi alle idag som har en bibel vil kunne lese i vedleggene bak i boka hva helvete betød og egentlig betyr. Et sted der man brant søppel utenfor Jerusalem. Ikke bare søppel men også døde mennesker som man dengang ikke fant verdig en begravelse. Kriminelle og mordere.

Det står da heller ikke mye om mennesker som gis en verdig begravelse på den tiden Jesus levde. Men Jesus ble balsamert og lagt i en grav bak en stor stein. Dette var den gang en verdig begravelse som familien og venner tok seg av dengang som idag. Men helvete er en tro som kirken for x-antall år siden skremte folk med; de som ikke kunne lese. Dette var en skremselspropaganda som gikk hjem, for at de fattige skulle betale for seg. Idag derimot virker det uforståelig at kirken ikke har korrigert/opplyst folk om denne grusomme hevnen - som det påstås at Gud står bak.

I Bibelen står det at mennesket når det en gang dør vil havne i et rike der de sover frem til oppstandelsen; den vi forstår som dommens dag. Det står at de i dette dødsriket ikke lenger kan legge planer. Og kan du ikke legge planer så kan du heller verken tenke eller føle. Ergo er det intet pinefullt sted du havner i der ilden skal fortære deg. Det er heller ingen himmel du havner i når du dør. Det er ganske enkelt et sted der du sover. Bevisstløs!

Det henger ikke på greip at Gud både skal fremstå som en kjærlig og tilgivende Gud samtidig som han er en Gud som vil pine deg i evigheter. Det som derimot er et faktum er at den som synder og aldri vender om vil bli stilt til veggs på dommens dag. Og det som også er et faktum er at døden i seg selv sies å være «syndens lønn».

Døden kom da synden kom inn i verden ved at Eva spiste av epletreet til kunnskap om godt og ondt. Døden er derfor en følge av denne synden. Men døden var ikke i Guds plan da han skapte Adam og Eva. Og det som gjenstår er enkelt sagt det faktum at Satan djevelen bidro til et stridsspørsmål mellom ham og Gud selv dengang. Da Satan hevdet at menneskene selvsagt ikke ville trenge en Gud hvis de kunne få leve i et paradis som Eden. Gud derimot ønsket å være menneskenes far. Tilstede. Og en far er normalt ikke fraværende. Så Gud ville da han forviste Adam og Eva ut av paradiset med det gi menneskene en tid som vi idag vet har vart 6000 år. De som under tiden var Gud's venn ville bli velsignet med et evig liv på en paradisisk jord. De andre vil på dommens dag bli avskåret fra dette. Men med døden har de allerede betalt for sine synder. Avskåret er ikke det samme som å skulle pines.

Det som belyser Guds nåde er alle historiene om israelittene som Jahve utfridde fra slaveriet i Egypt. Om dette folket står det at det var et stridig folk. Tiltross for at Jahve velsignet dem med land og rikdom ble de et folk som viste seg ikke å være Jahve verdig. Han vendte dermed også ryggen til dem. Det står at det ble en rest igjen.

Det som for meg fremstår som en tilgivende gud er alle de gangene han tilga israelittene. Han var langmodig. Han er også langmodig idag. Og Jesus har sagt at det er håp for alle mennesker om de vender om. Det henger derfor ikke på greip at han som er så langmodig og tilgivende skulle føre menneskene ned i et helvete der man skulle brenne til evig tid.

Det er en stor skam at kirken ikke legger denne teorien død. For på den måten få mennesker til tro på Jesus som vår eneste redning. Kirken derimot er idag blitt et skammens hus. Der man praktiserer avgudsdyrkelse i stor skala. Og ærlig talt, de kristenfundamentalistene som preker om en gud som er ond og hevnlysten er slett ikke bedre enn den guden som muslimene tilber.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar