onsdag 16. november 2011

«Tre-kant»: Satans nyttige idioter!

Johannes evangelium kap 17

Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa:
«Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn, så Sønnen kan herliggjøre deg.  2 For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham.  3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.  4 Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre.  5 Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.

6 Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord.  7 Nå vet de at alt som du har gitt meg, er fra deg.  8 For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg.

Jeg har sett tre-kant programmet som har samlet mange nysgjerrige rundt tv'n i kveld. De vil vel nå ha det til at det bekrefter nødvendigheten av å lage denslags ondskap. Satan fikk viljen sin igjen! Og satanistene er hans nyttige idioter!

Men det finnes kristne som ikke bare er bestyrtet over hva satanistene i dette landet bidrar til for å forføre unge og uerfarne mennesker. De er i tillegg tilfredse med at profetiene går i oppfyllelse. Dette er mennesker som ikke bare kjenner Gud Jahve og hans sønn Jesus Kristus, men også Satan Djevelen. Apostelen Paulus sier mye til sine samtidige om denne onde engelen som ble kastet ut av himmelen med sin åndehær.

I 1. Peter 5 kan vi lese om Satan lik en løve: 8 Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.

Det er trist at folk har så lite kunnskap om det som skjer. Og oppfatter dette som mystisk. Det er det ikke. Eks vis ble jeg selv frosset ut av verdidebatt i Vårt Land når jeg hevdet at helvetet ikke finnes. Tiltross for at jeg viste til skriftsteder og forklarte forskjellen på dødsriket og helvete - som kirken fremdeles skremmer folk med, så fikk jeg pes fra andre debattanter også. Det tiltross for at skriftstedene er lette å forstå. Og min påstand at det er så lett å forstå at det virker kverulerende å forsøke å tolke det. Jeg har mange år med Bibelstudier bak meg. Og jeg kan med hånden på hjertet hevde at Sannheten har gjort meg fri. Det i forhold til livet. Og ikke minst i forhold til døden.

Det som også ble et problem for debattantene på verdidebatt; var da jeg hevdet at det kun er 144.000 som skal til himmelen og at resten skal få «tilbud» om å bo på denne jord som skal bli et paradis, så insisterer de på at nei, de skal til himmelen, de! I himmelen? Hva skal du gjøre der?

Det som imidlertid burde overbevise tvilerne er bønnen Fadervår. «La din vilje skje i himmelen og på JORDEN»!

Også dette med tre-enigheten, da. Noen hevder at Jesus er Gud's sønn men samtidig Gud Jahve. Det tiltross for at Jesus x-antall ganger ber til sin «far i himmelen». Nei, da blir dette til noe mystisk. For det er ikke meningen at vi skal forstå iflg disse kverulantene.

Med dette og all den kunnskapen jeg har så trenger jeg ikke la satanistenes forsøk på å trykke meg ned med sine onde programmer på tv bekymre meg. Jeg synes bare så uendelig synd på den generasjonen som vokser opp og blir manipulert på denne onde og djevelske måten!

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem.»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar