søndag 20. november 2011

Minoritets-foreldre slipper unna

Med tanke på de mange overfall på etnisk norske ungdommer - som blir frastjålet mobil, penger, klær og gud vet hva de kan finne på. Og med henvisning til mitt essay «Sirkus Pakistan» i Oslo tingrett - synes jeg det kan være interessant å se litt på denne loven fra 1969.

LOV 1969-06-13 nr 26: Lov om skadeserstatning [skadeserstatningsloven].


Kapittel 1. Ansvar i visse særlige forhold.
§ 1-1. (barns ansvar.)
       Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.
§ 1-2. (foreldres ansvar m.v.)
       1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.
       2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.

De ovenfor omtalte kriminelle handlingene begås av minoritets-unger under 18 år. På sidelinjen sitter deres foreldre og har ikke noe ønske om å integrere seg i det norske samfunn. Mødrene lever innenfor husets fire vegger og lærer aldri norsk. De samme ser ikke norske nyheter. De leser vel knapt norske aviser; det fordi mange ikke kan verken lese eller skrive. Det spesielt afrikanere.

De bidrar altså med andre ord ikke til at deres barn blir en del av vårt samfunn. I tillegg får mange av disse ikke lov til å delta i idrett, bursdager og andre fora der de kunne lært mye om norsk kultur og muligheten til å sosialisere. Dette er haram for muslimer. Og vi vet at vi blir betraktet som vantro hunder eller svin. Dette er det koranen som prediker.

Det bør derfor ses på deres rettigheter til å motta diverse stønader. Ikke minst det faktum at det finnes hundre-og-ørten forskjellige islamske organisasjoner og menigheter som mottar millioner i bidrag hvert år over statsbudsjettet. Med andre ord bidrar du og jeg til at disse ungene kan fortsette å overfalle og rane våre barn. Med imamenes velsignelse, fra de uttallige moskeene rundt om.

Og som ikke det er nok: foreldrene blir ikke stilt ansvarlige! Vi har en lov som skulle regulere dette, men jeg har til gode å se en kronikk i de venstre-radikale avisene fokusere på dette temaet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar