lørdag 26. november 2011

Historien om de 5 bønnene pr dag

Ja vi har vel alle nå hørt om muslimenes hang til å be til guden sin. Her skal du få høre hvor de har dette fra. Hentet fra boken til Halvor Tjønn: «Muhammed slik samtiden så ham». Med ref s. 79.

Historien starter med at Muhammed forteller om sin reise til Jerusalem; til tempelet i Jerusalem. Denne reisen tok på den tiden 1 måned men Moa påstod at denne turen hadde skjedd over natten. Hva gjelder dette templet så hadde dette ligget i ruiner de siste 600 årene. Og dengang var det blitt til en søppel-plass.

La meg innskyte at boken til Tjønn er basert på sikre kilder som muslimer idag også forholder seg til bl a mannen Ibn Ishaq. Som levde på denne tiden. Men altså på denne reisen som også Ishaq mener må ha vært en ren fantasi eller i beste fall en drøm skjer det at Moa havner i himmelen og der møter forskjellige personligheter som Abraham, Adam og Jesus. Det touches innpå dette med bønn og der allah skal ha talt til Moa. Jeg siterer:

Tradisjonsbæreren Abdullah....hørte selv Moa fortelle ham at han kom til den syvende himmel og at han der møtte allah. Det var der allah påla Moa plikten å be 50 ganger om dagen. Men på veien tilbake til en annen himmel møtte Moa på Moses - som bemerket at «bønn var en tung sak» og at Moas folk var svakt. Derfor burde han be allah om et lettere pålegg. Allah tok da bort ti bønner. Flere ganger gjentok dette seg (Moa pruta med andre ord) inntil bare fem bønner sto igjen. «Disse fem bønnene vil gjelde likt med de femti», forsikret Moa forsamlingen tilslutt.

Det skal forøvrig bemerkes at Muhammed hadde stor problemer med å bli tatt seriøst. Konas fetter var førøvrig kristen. Hans omgangskrets var både kristne og jøder på den tiden. Inntil han begynte å ta livet av dem fordi de ikke tok ham på alvor.

Jeg kommer i hu historiene om den saktmodige men allikevel djerve mannen, Jesus som gikk omkring og ga sine samtidige et håp hvis de vendte om.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar