tirsdag 8. november 2011

De røde narrene

Det nytter i alle fall ikke å fortvile; men det er mindre enn 2 år til det store valget - der vi har muligheten til å få skiftet ut løgnerne og bløffmakerne og de som har gått på kurs for å lære seg å snakke folket rundt. De som svarer på autopilot; om at «joda, det er fint vær idag! - God dag mann økseskaft.

Igjen og igjen får vi nyheter om bløffmakerne, løgnerne og de sleipe retorikerne. En mann med prostatakreft har etter 4 måneder ennå ikke blitt operert! At kreften kan ha spredd seg til skjelettet tok livet av min egen bror i en alder av 57 år. Ikke i forrige århundre; men for et par år siden. Apropos utttalelsen fra en Ap(e) representant på tv i dag som kunne konstatere at han hadde hørt om et tilfelle som var blitt operert etter 10 virkedager. Så dermed kunne det vel ikke være så farlig den situasjonen mange er i under denne røde, diktatoriske regjeringen.

Igår hørte jeg en bekjent; en lærer fortelle om en kollega som hadde sagt opp jobben sin etter mange år i skolen. Hvorfor? Jo nå var kommunen vår under sparekniven; den også. Dette betød at de pengene som tidligere var bevilget undervisning av disse som henger etter i undervisningen og har trengt ekstra-hjelp; de vil ikke lenger få det. Dette betyr at de vil innlemmes i den vanlige undervisningen som igjen dermed vil sinke den vanlige undervisningen fordi de – ja, trenger ekstra-hjelp. Lærerne er drittlei, de er slitne og de finner seg ikke i å bli hånet på denne måten. Vi er blitt en banan-stat!

Det er som sagt knapt 2 år til vi igjen får anledningen til å skifte ut narrene i regjeringen. Det er ingen grunn til å tro at vinden vil snu. Jeg trykker derfor igjen et «gammelt» essay som handler om Jens og hans like.

«Stoltenbergs garanti uten innhold»

Aslak Syse; lege – og jurist sier dette bl a i en kronikk i dag om Sykehjemsplasser for deg og meg.

Fra nyttår trådte en såkalt verdighetsgaranti i kraft, en forskrift som blant annet slår fast at tjenestetilbudet skal ivareta hensynet til «en riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand».

- Rettighetene til den enkelte er ikke styrket. Det er ikke innført noen sanksjoner om man ikke oppfyller garantien, sier professor Aslak Syse i en kommentar til det lovarbeidet som har skjedd etter forrige valgkamp.

Han kaller bruken av ordet garanti et «spill med ord» og legger til at noen kanskje tror en slik garanti har et rettslig innhold.

Ja nettopp; et spill med ord. En dialog mellom helseminister Grete Strøm Erichsen og Hareide, Krf var til å få vondt i magen av. Jeg er kjent med Strøm Erichsens retorikk. Hun snakker på autopilot og ligner Jens når hun nedlatende forklarer sin meddebattant at “han tar feil”. Idag satte hun Hareide på plass ved å si nettopp dette. Og hva var feilen i Hareides påstand? Jo, det kunne Strøm Erichsen oppklare der og da, nemlig: ”Om man ikke fikk sykehjem-plass, så var det bare å klage til kommunen”! Tenk det, Hedda! Så greit, du! Eller Fylkesmannen, da i neste instans hvis kommunen kunne fortelle deg at: “det faktisk ikke er penger”. Ja, da tenker jeg at Fylkesmannen vil gi den syke medhold, ikke sant? Be kommunen utføre den garantien Jens har gitt oss, ikke sant?

Aslag Syse; lege og jusprofessor har svaret:
- Klage på vedtak om brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn eller avlastning skal fylkesmannen legge «stor vekt» på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av «det frie skjønn».

Så sånn er det! For hvem har ansatt denne Fylkesmannen, tro?
Det er snart kommunevalg, så Jens blir sittende i ytterligere 2 år åkke som. Men du kan allikevel begynne å tenke i de samme banene som Aslak Syse. For det kan jo komme deg tilgode, også!

Du kan f eks innse at sosialistene lover i hytt og pine. Men handlingene; de uteblir!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar