mandag 7. november 2011

Muslimer og okse-møkk

La dere ikke lure av denne retorikken. En somalier sier det. Abid Raja; en pakistaner sier det. «Ikke stigmatiser oss i innvandrermiljøene»! Eh, hvorfor ikke? Etter å ha måttet forholde oss til dere i flere ti-år og etter at dere er de aller mest kriminelle av flere grunner – blir denne form for feighet bare patetisk.

La meg ta et par eksempler. Imamene i Oslo og pakistanske politikere i Norge ble for noen år siden konfrontert med spørsmålet om de kunne avkrefte påstanden fra en imam om at det var riktig å steine homofile. Svaret er ennå ikke kommet på bordet. Mange år etter.

Koranen oppfordrer muslimer til å lyve overfor dem som de kaller vantro hunder. Når de blir konfrontert med «ubehagelige» spørsmål om hva de mener er retorikken avslørende: «Det er ikke lov i Norge å undertrykke kvinner. Det er ikke lov i Norge....» Hersketeknikk; og noe de har forstått de bør bruke for å vike unna det ubehagelige i å måtte svare: «Koranen sier»:

Ja, hva sier koranen? Den sier; i vers 34 i bokas kapittel fire. «Menn er kvinners formyndere på grunn av det som allah har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi allah ønsker det bevart. Dem fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk. Hvis de så er lydige, så forfølg ikke saken».

Her slås det fast ikke bare at menn skal slå; men at menn er kvinner overordnet og at menn har anledning til fysisk å straffe kvinner hvis mannen "frykter oppsetsighet". Det sentrale uttrykk i denne sammenheng er uttrykket "gi dem stryk". Det arabiske ordet som brukes, er "daraba". Religionshistorikeren Einar Thomassen ved Universitetet i Bergen slår fast at "daraba" er et vanlig arabisk ord som betyr å slå.

Retorikken de bruker når de blir konfrontert med det «ubehagelige» er å mildne betydningen av ordet, for eksempel ved å anbefale et symbolsk klaps heller enn regelrette slag, eller ved å si at slag bare er aktuelt ved svært alvorlige forseelser.

Videre: "Når en kvinne er i ekteskapet, vil de aller fleste muslimske skriftlærde hevde at hun er pliktig til å gi mannen seksuell tilfredsstillelse. Dette belegges vanligvis med vers 223 fra kapittel to, der kvinnen sammenlignes med en åker, som jo en mann har den hele og fulle rådighet over: "Deres kvinner er en åker for dere, så gå til deres åker slik dere ønsker, alt på beste måte."

Professor Einar Thomassen understreker at disse sitatene er representative for kvinnesynet i koranen. Sitatene er dessuten et viktig grunnlag for den delen av muslimsk lov - sharia - som regulerer forhold innen familien. Sharia betyr guds lov og er innført i de muslimske gettoene overalt. Det praktiseres ved siden av landets egne nasjonale lover.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7864497

http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=36&tekstid=5238

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar