mandag 21. november 2011

«The black man will have the whip over the whites».

More than forty years after Enoch Powell's infamous speech predicting that mass immigration would lead to violence on our streets:

«Eight years ago in a respectable street in Wolverhampton a house was sold to a negro. Now only one white (a woman old-age pensioner) lives there. This is her story. She lost her husband and both her sons in the war. So she turned her seven-roomed house, her only asset, into a boarding house. She worked hard and did well, paid off her mortgage and began to put something by for her old age. Then the immigrants moved in. With growing fear, she saw one house after another taken over. The quiet streets became a place of noise and confusion.

Regretfully, her white tenants moved out.

The day after the last one left, she was awakened at 7 a.m. by two negroes who wanted to use her phone to contact their employer. When she refused, as she would have refused any stranger at such an hour, she was abused and feared she would have been attacked but for the chain on her door. Immigrant families have tried to rent rooms in her house, but she always refused. Her little store of money went, and after paying her rates, she had less than £2 per week. She went to apply for a rate reduction and was seen by a young girl, who on hearing she had a seven-roomed house, suggested she should let part of it. When she said the only people she could get were negroes, the girl said 'racial prejudice won't get you anywhere in this country'. So she left.

The telephone is her lifeline. Her family pay the bill, and help her out as best they can. Immigrants have offered to buy her house - at a price which the prospective landlord would be able to recover from his tenants in weeks, or at most in a few months. She is becoming afraid to go out.

Windows are broken. She finds excreta pushed through her letterbox. When she goes to the shops, she is followed by children, charming, wide-grinning piccaninnies. They cannot speak English, but one word they know. 'Racialist', they chant. When the new Race Relations Bill is passed, this woman is convinced she will go to prison. And is she so wrong? I begin to wonder.»

Denne historien kunne vært hentet fra en «rasistisk, islamofobisk og politisk ukorrekt» blogg anno 2011. Den er imidlertid hentet fra den historiske talen til Enoch Powell i 1968. I Oslos drabantbyer er de svært godt kjent med dette fenomenet. Eks vis Groruddalen. Hele familier flytter til andre deles av byen/landet.

På den tiden tilbragte jeg selv 2 år i England og lærte det britiske folk å kjenne. Og bli glad i. Et folk med stor selvironi og en laid-back humor. Et folk vi nordmenn setter pris på fordi vi deler et kristent menneskesyn og moral. Dette britiske folket har dessverre lukket øynene altfor lenge. Det virker håpløst å reversere det Enoch Powell profetterte dengang. Men akkurat som Carl I Hagen spådde for mer 25-30 år siden, har profettiene gått i oppfyllelse. Alle signalene lå i idagen. Ikke bare i England - men i hele det vestlige europa!

Denne talen er kalt «The Rivers of blood».

«I likhet med romerne dengang, synes jeg å se «elven Tiber skummende med mye blod». Dette tragiske og problematiske fenomen som vi ser med skrekk på den andre siden av Atlanterhavet, men som er vevd sammen med historien og eksistensen av statene selv, (USA) kommer over oss her av egenvilje og vår egen forsømmelse. Faktum er at vi allerede er der. Tallmessig, vil det komme til å bli av amerikanske proporsjoner lenge før slutten av dette århundre.

Kun resolutt og presserende tiltak vil avverge dette; selv nå idag. Om det skal overlates til borgerne å avverge, kan jeg ikke si. Alt jeg vet er at å se, men ikke å snakke, vil bli det store sviket ».

Sånn apropos uttrykket «foræderi» og «quislinger».

Se forøvrig Langeland's (SV) sin kronikk idag. Her et utdrag:
«Likevel sitter det i dag noen på bakrommet og snekrer snarveier til norsk EU-medlemskap. Selv kommer jeg til å stemme mot en slik snarvei. EU er i dag en gjørme av gjeld og elendig økonomistyring. Derfor skal det ikke være noen snarvei til norsk EU-medlemskap».

Den komplette talen finnes på nettet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar