søndag 9. oktober 2011

Tyskerne liker ikke arabere

Washington, DC-og Pew Reseach Center har publisert en rapport om tyskernes holdninger til muslimer i landet deres. Rapporten "Muslim-Western Tensions Persist". Denne viser at 61% av tyskerne mener at deres forhold til muslimer er dårlig. Rapporten viser også at 72% av det tyske folk tror at muslimer i deres land ikke har til hensikt å integrere seg. Ytterligere mener 79% at islam er verdens mest voldelige religion. Flere enn 2/3 er bekymret for islamske ekstremister i landet.

Dette er høye tall og kan ikke bortforklares. At det er tyskere som mener dette er oppsiktsvekkende, siden vi fremdeles har verdenskrigen i minnet de fleste av oss. Det hevdes av noen at muslimer kan betraktes som jødene på 30-tallet; de som ble uglesett og fant sin skjebne i de mange konsentrasjonsleirene. Nå er det ikke mulig å sammenligne disse verken som folk eller religion. Men jeg tror mange gjør seg sine tanker når muslimene nå bidrar til så mye kaos i den vestlige, siviliserte verden. Muslimene er hatet og foraktet. Og jeg minner om den ovenstående undersøkelsen som er gjort i et land som har følt seg ydmyket av resten av verden i nå 65 år pga det Hitler satte igang. At muslimene nå går usikre tider i møte er vel ikke tatt ut av luften. Eller? De ble jo av sine egne (muslimer)bedt om å komme seg trygt hjem til sine i Oslo etter at bomben sprang i Regjeringsbygget.

Høyrekrefter er selvsagt aktive i Tyskland som ellers i verden. Spørsmålet er vel bare når blir det krig. Verdenskrig blir det neppe, men borgerkrig er det jo allerede. Hva enten den startes av en ung, kristen mann på Oslo's vestkant eller andre etniske invånere i deres respektive land der frustrasjonen bare blir større og større. PST har erklært at den første i vårt land som utløste et jeg mener er starten på en borgerkrig eller anarki er ikke "en typisk terrorist". Terroristene er fremdeles å regne blant islamistene. Det også iflg PST.

Nok en undersøkelse viser at tyskerne synes arabere er "unpleasant".

Another survey, published by the Friedrich Ebert Foundation, a think tank linked to the center-left Social Democratic Party (SPD), found that 55% of the Germans believe that Arabs are “unpleasant".

Studien viser også at denne holdningen ikke kommer fra de høyre-ekstreme.

The study also noted that “far-right attitudes” are not isolated at the extremes of German society, but to a large degree are “at the center of it.”

For its part, Spiegel magazine has worked hard to portray all critics of Islam as belonging to the “far right” even though opinion polls overwhelmingly show that voters from across the political spectrum are concerned about the spread of Islam in Germany.

The tide of public opinion in Germany has shifted, and Germany’s establishment is unlikely to succeed in reversing it.


"For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet».
Efeserne kap.6, vers 12 og 13.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar