søndag 9. oktober 2011

Homofile hunder

Homofili er en konstruert «diagnose». For at de som er villige til å ta til takke med det som er lett tilgjengelig, skal kunne hevde at det er sånn de er født. Dette var det Anders Høglund kom frem til når han diskuterte temaet med en tidligere Blindern-student om hvorvidt dyr er homofile. Selvsagt er de ikke det. Men Blindern-forskeren sto fast på sitt om at dyr er homofile. Men så gikk han rett i baret.

Høglund, en kjent personlighet på radioen diskuterte dette temaet - spesielt hva gjelder dyr og dyrs trang til å ha seg med det som er lett tilgjengelig - og kom frem til at nettopp dette faktum også gjelder mennesker. Endelig slapp katta ut av sekken. For som Høglund kom frem til - selvsagt innen denne offentlige diskusjonen så var han aldri i tvil om hvorfor noen kaller seg homofile, bifile eller lesbiske. Det er rett og slett fordi ikke tør innrømme at de mer enn gjerne tar det de får tak i og det som er nærmest tilgjengelig.

Og det de har blitt vant til i løpet av den tiden de vokser opp og utvikler et behov som de får bokstavelig utløsning for i forhold - som for dem er mest bekvemt. Hva enten det er unge gutter som har eksperimentert i unge år og sånn sett blitt bekvemme med denne form for samleie. Eller menn som er blitt utsatt for overgrep i ung alder. Dette kan sammenlignes med det at kvinner faller for alkoholiserte eller voldelige menn, fordi dette er noe de kjenner godt til fra oppveksten. De søker seg altså til det «kjente». Det er lettere å relatere seg til det som er kjent og ofte føles «kjært» tiltross for at erfaringene har gjort dem dysfunksjonelle. De velger ett av to onder, rett og slett.

Det fordi de pga sin dysfunksjonalitet aldri vil være i stand til å ha et fullverdig liv med det motsatte kjønn uten konflikter. Ikke dermed sagt at det er en regel uten unntak. Tvertimot. Et annet eksempel er barn som utsettes for vold av sin far eller mor. Det er ikke derfor sagt at hun/han som forelder vil gjenta dette overgrepet mot sine egne barn.

Så de som velger å «gå ut av skapet» gjør det i dag fordi samfunnet har vært villige til å gi dem aksept for det. Husk at mindre enn 2 promille av Norges befolkning sørget for å få endret Ekteskapsloven - en mer enn 2000 år gammel institusjon - til også å gjelde en lov som gir menn og kvinner som har unaturlige behov de samme rettigheter innenfor rammen av et familieliv. Jeg kaller det perverst, og det står jeg ved!

For som Blindern-forskeren forklarte dette med dyrene, som han var overbevist om kunne være homofile så tok han eksemplet med dyr i flokk. Der eksempelvis gruppen kun besto av hanner. Siden en hund ikke har tenkeevnen til menneskene, det er jo det som skiller oss fra dyrene, så konstruerer ikke dyrene i gruppen et behov for å søke seg mot en hunn-bikkje men rett og slett går på hva som helst når de får en sjans. For eksempel beinet ditt som står laglig til når hunden er i det lune. Eksempelvis er pudler spesielt kåte; noe som mange har erfart.

Som Høglund også uttalte så er homofili noe som er gått ut på dato, hvis vi erkjenner det ovenstående. Og som derfor - vil jeg hevde er et konstruert fenomen. Hva gjelder menn som ligger med menn eller kvinner som har unaturlig samkvem med kvinner som det står i Bibelen - så er ordet homofili ikke nevnt der og altså et ord konstruert av mennesker.

Men hva gjelder katta som kom seg ut av sekken da forskeren denne gangen gikk rett i fella, så kan det heller ikke lenger være noen tvil om at dyr ikke kan sies å være homofile. Det fordi homo(sapiens) betyr «menneske».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar