onsdag 19. oktober 2011

Svikere og forrædere

3. Mosebok

"Herren sa til Moses:  2 Tal til hele Israels menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. .......  11 Dere skal ikke stjele, og dere skal ikke lyve, og dere skal ikke fare med svik mot landsmenn".

Når jeg kom over dette ved mitt søk etter hvor de 10 bud står i Bibelen; dette siste der Gud Jahve taler til Moses på fjellet der han får overrakt steintavlene og de 10 bud, så blir det litt for fristende å ta opp det siste påbudet som mange i dag vil kunne relatere seg til; «dere skal ikke fare med svik mot landsmenn».

På den tiden var israelittene på vandring. De var Guds utvalgte folk på den tiden og Gud var med dem når de inntok landområder der Gud bl a sa at de ikke måtte adoptere de hedenske skikkene. Noe de gjorde gang på gang. Det som også var et påbud for israelittene var å være lojale mot landsmenn.

Dette er jo unektelig aktuelt i disse dager relatert til våre egne politikere, som uten skrupler selger landet vårt til høyest-bydende. Vi vet nå at den arabiske oljen har vært sterkt medvirkende til avtaler gjort på 70-tallet der sjeikene lovet oss olje mot at deres folk, muslimene skulle få lov til å utbre seg i Europa. Dette er det ingen tvil om; det er bare ikke satt søkelys på ennå, slik at folk «forstår det».

Kravet var at som gjenytelse for olje skulle Europa ta imot dette folket og i tillegg ta hensyn til deres kultur. Det ble altså ikke gjort avtaler om at de skulle få være gjester; nei tvertimot med disse avtalene startet denne perverse globaliseringen. Våre ledere; hva enten det dreier seg om Norge eller resten av vest-europa; de gjorde en avtale og denne tør de ikke gå fra. Ja, frykten om noe er større enn argumentene mot. Gjort er gjort, og idag ser vi hvilket kaos som råder med en muslimsk befolkning som sprer seg år for år med sine krav om sharia og sine manipuleringer - der de stadig tar seg til rette. EU er dessuten også en sterk bidragsyter når det gjelder å gi etter. Våre regjeringsledere går bak ryggen vår og har gjort det i mange ti-år. De er blitt det mange sier høyt; forrædere og quislinger.

De har fart med svik mot sine landsmenn!

http://no.wikipedia.org/wiki/Forr%C3%A6deri

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar