mandag 4. juli 2011

Pampene i EU

«Knivstikking, steinkasting, brann-påsettelser, voldtekter, ran, misbruk av trygdeordninger, svart arbeid, smugling over grensene, hore-trafikk, ran på åpen gate, ran i hjem midt på dagen, barne-ranere, barnehjems-barn».

**************

Du er nødt til å spørre deg: bor du i Norge eller et underutviklet land som Afrika eller mellom-østen? Svaret er dessverre det at ingenting av det ovennevnte er «typisk norsk». Vi oversvømmes av primitive mennesker med primitive kulturer og en primitiv «gud» som styrer deres primitive sinn. Dette kjære leser, skal du få erfare og deprimere over i årene som kommer. Selv gjør jeg det allerede.

Vil dere fremdeles sitte der med nesa ned i Se&Hør og vil dere fremdeles fortsette å stikke hue i sanda eller for all del snart - feie all tvil til side og si: Dette er det Nye Norge. Dette er det vi nå har å tilby våre barn og barne-barn. Dette har vi indirekte bedt om. Vi har valgt politikere som har påført oss disse primitive individene i mange 10-år og dette kjære leser er en «villet politikk». Dette er er en politikk i samsvar med andre lands statslederes visjon. Eller trodde du vi kunne sitte alene her oppe på bjerget å føre vår egen politikk? Å si nei til medlemskap i EU 2 ganger var ikke noe annet enn et spill for galleriet.

Her forleden fikk vi kjeft av et organ innen EU fordi vi skattebetalere hadde bidratt til at Hurtigruten har fått fortsette tiltross for truende konkurs. Vi ga dem statsstøtte. Dette har vi fått på kjeften for fordi dette var penger som skulle brukes til å forsørge land innenfor EU og utenfor. Vi betaler en avgift for å få lov til å være medlem av EØS. Et gebyr større enn noe de andre landene betaler til EU's felleskasse. Vi gir bort penger til Polen for at disse skal kunne pusse opp sine museer. Vi får nå på kjeften av EU fordi vi er i ferd med å endre reglene for utbetaling av sykepenger o.l til polakker og andre som går over på trygd - selv om de kun har jobbet her 1 uke og mindre enn det. Vi betaler nå kontantstøtte og barnebidrag en masse til familiene til disse polakkene. Som bor i Polen!

Danmark er det eneste landet som tør sette seg opp mot EU. England er i ferd med å vurdere å si opp medlemskapet fordi EU overkjører dem i diverse avgjørende saker som gjelder landets fremtid.

EU EU EU EU EU EU...............Tyskland skal være det det landet som tiltross for finanskriser har greid seg best og idag fremdeles er sterk økonomisk. Hvordan er det mulig?

Hitler skal ha sagt da han forsto han var i ferd med å tape krigen: «Neste gang tar vi dem ad diplomatisk vei»! De er på god vei; Grekenland lever nå på tyskernes godvilje. Merkel har foreslått å kjøpe noen av deres øyer. Hvor lang tid tror du det vil ta før de har kjøpt opp hele Egeerhavet? Diplomati eller ei. Hvem satte i sin tid igang dette EU-prosjektet? Ja, ikke var det Norge i alle fall.

Hvorfor tror du oljepengene blir brukt til alt annet enn å ruste opp veier, jernbane, sykehus, skoler osv osv? Vi blir styrt av andre enn Jens&co; disse er bare løpegutter! Tror du meg ikke? Vel, prøv med å få hue opp av de tabloide sensasjonelle ukebladene, les: de tabloide avisene først og fremst. De forteller deg bare bruddstykker. Sannheten har de ikke lenger noe forhold til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar