tirsdag 19. juli 2011

Hvorfor voldtar negrene hvite kvinner?

At vår revolusjon og kvinnenes frigjøring dengang har fått konsekvenser er ikke bare positivt spør du meg. Den omtalte 68-generasjonen var på hugget i mange år og kvinner i Skandinavia følte at de ble likestilt noe jeg tør hevde fremdeles er en illusjon. Vi får i alle fall fremdeles ikke den samme betalingen for den samme jobben – menn og kvinner. Og ikke tror jeg vi havner der heller. Respekten kan vi fremdeles se langt etter.

Vi var på hugget i flere 10-år men vi glemte døtrene våre. Disse har i dag ikke noe annet forhold til likestilling enn at far har rett til fars-permisjon når de er små - på lik linje med mor etter en fødsel. Og spør du meg igjen så henger det f.... meg ikke på greip. Men dette og andre forhold er nok noe vi kvinner smertelig må innrømme ikke falt i vår favør. At faren ofte forsvinner ut av barnas liv senere i livet pga skillsmisse f eks skal jeg la ligge.

En av de kvinnelige forfatterne som skrev om menn og da ofte i negative ordelag er en forfatter med navnet Marilyn French. I sin bok The Women's Room skildrer hun kvinner med en innsikt det står respekt av. Hennes hovedperson Mira fremstilles som en kvinne som omsider innser at hun er blitt ført bak lyset; av den mannen hun giftet seg med; av samfunnet. Dette er historie som skildrer Mira og hennes venninner på 50/70-tallet og inntil de innser at de greier seg utmerket uten en mann. Og mange kvinner både oppvoksende og eldre burde lese bøkene hennes. De er like aktuelle idag. For kvinner såvel som for menn.

Men hun skriver også noe jeg tror vi bør merke oss spesielt i Norge og Norden. Der hvite kvinner blir voldtatt av negre fra Afrika. Hun skriver at det ligger et voldsomt sterkt motiv bak denne form for voldtekt som vi forstår som overfallsvoldtekter. Altså av menn vi ikke har noe forhold til. Og det må være et tankekors at disse ikke voldtar sine egne kvinner. Eller hva?

I en scene blir Val's datter Chris på 18 år voldtatt av en neger. En av Chris's sine beste venner er en neger; Bart. Voldtekten beskrives som historiene til Marilyn French i detaljer som fremstår som like virkelig som det de norske jentene kan fortelle til politiet. Hvis de orker. For statistikken viser nå at i takt med at Norge importerer negre fra Afrika en masse - skyter voldtekts-antallene i været.

Men så viser det seg at kun 10% av disse voldtektene blir anmeldt. Idag kan vi lese om en 15 år gammel neger som voldtok en kvinne foran Stortinget i Oslo. Han er satt fri fordi offeret ikke har meldt seg! Bart kommer på besøk til Chris etter voldtekten og hold deg fast: HEVDER AT OVERFALLSVOLDTEKTER BEGÅS AV NEGRE UT AV PUR HAT MOT DEN HVITE MANN. OG GJENNOM DERES VOLDTEKTER STRAFFER DE DEN HVITE MANN GJENNOM DERES KVINNER. Med andre ord et hat-motiv. Deres historie mange hundre år tilbake er noe de aldri glemmer - og historien blir aldri heller noe de velger å glemme eller undertrykke.

Enoch Powells «Rivers of blood»-tale på 60-tallet er mer aktuell enn pk-eliten er villig til å innrømme offentlig. Du kan selv linke deg til denne talen holdt av Powell - som på 60-tallet var en britisk politiker. Den finnes også på youtube og er noe av det mektigste jeg har hørt. Men konsekvensene er det ingen som tør ta inn over seg.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rivers_of_Blood_speech

http://www.youtube.com/watch?v=HP7fETsKYkA

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hvis det virkelig var slik at svarte menn voldtar ut av hat mot hvite fordi de husker historien, så burde jo vi hvite også voldtatt svarte ut fra grusom historie. For mens nærmest alle i verden har hørt om hvite som tok svarte til slaver, har bare et fåtall av oss hørt om svarte som tok hvite som slaver. Men det har også foregått! Det foregikk over en periode på 300 år, hvor svarte, muslimske nordafrikanere tok en million hvite europeere som slaver. Se disse sidene: http://www.dagbladet.no/magasinet/2005/10/24/447340.html og http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1301660.ece

Hvorfor er det ingen som ser på denne siden av historien? Hvorfor er det ingen hvite som voldtar og bedriver f*nskap mot svarte, med bakgunn i denne delen av historien? Jeg tror det kommer av at vi ikke ser på oss selv som ofre. Jeg tror det er offermentaliteten blant svarte som gjør at mange av dem henger etter i utviklingen og er opptatt av å hevne seg, fremfor å bruke kreftene på å bygge seg en fremtid og la fortid være fortid.

Sidsel Dahl sa...

Hei. Jeg skal svare ut fra min overbevisning og ut fra det jeg har lest av forskning rundt de svarte. Du stiller spørsmål om hvorfor negre ikke tar hvite som slaver. Og til det har jeg to svar. Negre tar idag negre som slaver. De massakerer sine egne på brutale måter. Det er min oppfatning basert på det ovenstående at svarte aldri vil kunne ta hvite som slaver i den betydning den hvite kidnappet svarte fra bushen. Svarte kan skape kaos blant hvite og det er den makten de bruker i dag. Et eksempel er Powell’s tale på 60-tallet “The Rivers of blood”! Han forutså dette, akkurat som Carl I Hagen forutså konsekvensen av den invandringen som skaper kaos i vårt eget land.

Din lenke til hvite slaver er ikke noe nytt sånn jeg ser det. Det er ikke lenge siden den danske familien som ble kidnappet av pirater utenfor Somalia ble satt fri. Disse piratene er negre uten skrupler. Enkelt forklart: hva gjør du om du får kniven på strupen bokstavelig eller i overført betydning? Selv har jeg vært utsatt for noe av det samme i Oslo på et NAV-kontor. De svarte slavene sånn vi kjenner fra historien ble ikke truet på livet; de ble tilbudt å jobbe for føden. Ok, ville de ikke jobbe ble de straffet for det. Et annet eksempel som belyser at den hvite har fortsatt å forsørge de svarte negrene i nyere tider er eksempelet med det som ble konsekvensen i sør-afrika etter apartheid. De hvite hadde frem til nylig negre i arbeid, som var avhengig av dem for å overleve. (Idag står de på trappene våre og forlanger at vi skal forsørge dem; negrene er avhengig av den hvite mann) – men da negrene kom på den ideen og bestemte seg for å kaste ut den hvite mann i sør-afrika for x-antall 10 år siden brant de gårdene og myrdet den hvite mann som hadde forsørget dem i årtier. Slaver eller arbeidere? Vi vet hvordan det gikk; gårdene ligger idag brakk, og negrene selv bedriver kriminalitet i stor skala og situasjonen er igjen status quo. Nå har de ingen som forsørger dem.

I Marokko for mange år siden på en utflukt til Ceuta ble vi advart mot å bli kidnappet for å ende opp som sex-slaver. Blonde kvinner var svært ettertraktet i deres primitive harem (muslimer). - Om de var så mange som en million tviler jeg på. Har ikke grunnlag for å mene noe om dette antallet.

Så negrene voldtar uten skrupler. De skjærer gjerne hodet av deg. Og de var kjent for å koke den hvite mann når disse kom som misjonærer. Når hatet uansett hudfarge får som konsekvens at de voldtar eller dreper for egen vinning, da er min oppfatning at det skorter stort på intellektet.

Hva gjelder den hvite manns seksuelle forhold til sine svarte slaver/arbeidere så var dette mer et undertrykket behov den gang. Idag trenger ikke hvite menn svarte kvinner. Så hvorfor skulle de voldta? De får det gratis.

Legg inn en kommentar