mandag 18. juli 2011

Et hellig ekteskap?

Ekteskapsloven er i seg selv en teknisk lov. Det er visse krav til inngåelse av et ekteskap. Disse må være oppfylt. F eks er det i norsk lov ikke tillatt at søsken gifter seg med hverandre. At Hans og Ola gifter seg med hverandre er derimot tillat nå.

Nina Monsen og 13 andre personer har vært i harnisk etter at de har følt seg ført bak lyset av den nye loven som tillater ekteskap mellom to av samme kjønn. De har ment og mener nok fremdeles at ekteskapet de engang inngikk nå fremstår som en gedigen bløff. Men de må foreløpig leve med fornedrelsen. Tingretten i Oslo har nemlig sagt sitt og avvist kravet om at den nye loven skal avvises. Den gamle gjaldt når disse giftet seg - før den nye trådte i kraft. Men at den nye har avløst den gamle, det er det ingen tvil om.

At du bør tenke deg vel om når du gifter deg idag; 2011 mener jeg er nødvendig om du gifter deg av andre grunner enn de tekniske. Med andre ord etter en lov som igjen relaterer seg til andre lover som handler om samliv - som er en betingelse hvis du mener deg berettiget til å forholde deg til de utallige andre lovene som regulerer et liv med en partner i samlivet og etter.

Det er ikke nødvendig at du gifter deg i kirken. Er du en kristen som ønsker en velsignelse av Gud bør du vite at et bryllup i den norske kirke fra og med den nye ekteskaploven ikke vil ha Guds godkjennelse. Dette reguleres av Guds eget utsagn. Om at homofili er en vederstyggelighet. Det er altså utelukket at Gud er en person som strekker strikken. Han har gitt menneskene påbud og forbud; til deres eget beste. Og da han skapte mann og kvinne var det for at kvinnen skulle «utfylle» mannen. Og at motivet med det var at de skulle oppfylle jorden med mennesker. Hans og Ola er ikke istand til det. Basta!

Ekteskapsloven er altså en teknisk innrettet lov. Det er også uttalt i kjennelsen etter at Monsen&co ble avvist med sitt krav. Og loven sier i § 12 dette om det praktiske ved en vigsel:

§ 12. Vigslere.
      Vigslere er:
a) prest i Den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen har godkjent formen for inngåelse av ekteskap.

Med andre ord kan du om du ønsker Guds velsignelse – noe som vi tidligere tok for gitt når vi valgte å gå opp kirkegulvet, nå velge å henvende deg til et trossamfunn som du er medlem av.

§ 13. En vigslers adgang til å nekte å foreta vigsler.
      En vigsler som nevnt i § 12 bokstav a, kan nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene ikke er medlem av trossamfunnet eller livssynssamfunnet, eller ingen av dem tilhører menigheten.
      
En kirkelig vigsler kan også nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den tidligere ektefellen lever, eller dersom brudefolkene er av samme kjønn.

Her ser vi at presten i en norsk kirke har mulighet til å si nei til et homofilt par. Men at du kan velge denne presten hvis du tar avstand fra den nye loven, betyr jo i realiteten svært lite. For hvis du velger å gå opp det samme kirkegulvet som det homofile paret vil gå opp neste lørdag, så inngår du et ekteskap i det samme gudshuset; den norske kirke. Et hellig sted i følge vår kristne tro.

At mange nå innser at kirken ikke lenger er et hellig gudshus det viser jo de tomme benkeradene hver søndag. For i kirken idag skjer det langt andre saker og ting enn forkynnelsen av Guds ord. Å gifte seg i en norsk kirke blir derfor sånn jeg ser det et reinspikka hykleri. Det tar seg kanskje flott ut på bildene eller filmen som avspilles i ettertid. Men spør du meg - så var Gud neppe tilstede under seremonien. - Med andre ord: Rett og slett et spill for galleriet.

**********
Kjennelsen finner du på nett under søkeordet: "Avviser sak om ekteskapsloven"

PS Bare sånn for orden skyld: Bibelen: Paulus brev til romerne, kap. 1 vers
26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige.
27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar