torsdag 7. juli 2011

Hva var det som egentlig rammet Robin Vedvik Helmersen i hodet?

Dommen i is-blokk-saken på Frogner falt idag. Den blir kalt alt fra is-ras-saken, is-tapp-saken eller is-blokk-saken i media. Der dommen fremstår på Domstoladministrasjonens egen nettside kalles den «istapp-saken». Det er stor forskjell på en istapp og en isblokk. Etter som undertegnede var et s k sentralt vitne i saken er det interessant å studere dommen i ettertid.

Det er interessant å lese at domslutningen konkluderer på et vis som jeg ikke kan relatere meg til. Men dommen er falt og kan ankes. Hvilket den vil; til Robin og hans næres store fortvilelse. Jeg har skrevet om is-blokken som traff Robin i hodet og gjorde ham invalid her for noen dager siden. Jeg har bedt gårdeier i samme essay, finne seg noe annet å tjene penger på. Fordi han fremstår uansvarlig. Argumentene for advokat Schiøtz's forsvar om vedlikeholdet henger ikke på greip. Jeg bor i gården enda en stund og vet hva jeg snakker om.

Dommen slutter at det var is-skavlen som traff Robin i hodet. Jeg mener det var is-blokken som man hevder var stor som en sko-eske – som traff Robin i hodet. Vitnemålet til kvinnen som oppdaget snø-skavlen den formiddagen/morgen er som det fremkommer av dommen mer troverdig enn vitnemålet til kvinnen som kunne fortelle om en stor is-klump som «dunket nedover taket». Den var spesielt stor og hadde voldsom fart. Det hørtes ikke noe «ras av snø» i sekundene før dette skjeddet. Bilder tatt på ulykkesstedet nede på fortauet i Frognerveien viser en is-blokk som tydeligvis ikke bare traff den unge gutten i hodet, men også fortauet. Den fremstår på det aktuelle bildet som en is-blokk delt i flere deler. Ved siden av kan det ikke skimtes noe snø eller noe som ligner på et ras som kom fra en skavel.

Denne snø-skavelen er det ingen tvil om. Den fremstår på et foto tatt 8 dager før ulykken og to vitner har bekreftet at de så den den samme dagen som ulykken inntraff; om morgen. Og så sant disse vitnene ikke fulgte med denne skavlen's tur nedover gesimsen kan det ikke bevises at skavlen var det som traff Robin.

Det står å lese i dommen at det var snø-skavlen som løsnet - og om det ikke brukes et utrykk som «skled nedover» så tror jeg de fleste vil forstå at den skavlen som henger utenfor takrenna ikke kan ha laget lyder som av «2-3 dunk» som det ble uttalt av det sentrale vitnet som satt rett under taket den formiddagen klokken 12. Hennes vitnemål er ikke nevnt med ett ord i domsslutningen. Hvilket kan tyde på at hennes vitnemål ikke var troverdig nok for retten. Administrator avbrøt da også aktor ved å hevde at vitnet «spekulerte». Til dette forklarte aktor at «dette jo måtte forstås som hennes måte å fortelle historien på». Ja, tenk det Hedda! Advokat Schiøtz hadde da heller ingen spørsmål til vitnet. Av årsaker det bare kan spekuleres i. Dommen ankes og jeg er overbevist om at de tiltaltes forsvarere kommer til å smuldre denne dommen sønder og sammen.

Selv en lek-kvinne som undertegnede forstår at denne dommen er basert på en løsaktig slutning. Ikke om årsakssammenheng. Den er det ingen tvil om. Is-blokken kom fra Niels Juelsgt 29 og den traff et menneske i hodet med fatale konsekvenser. Men det var ikke is-skavlen som skled ned av taket som forårsaket ulykken. Det var det is-blokken som forårsaket!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar