tirsdag 14. juni 2011

De fattige muslimene?

Kontantstøtten blir misbrukt av den delen av befolkningen som ser sitt snitt til å gjøre sg rike på andres innsats. Men det tiltross skal de visst tilhøre lavinntektsgruppen «fattige innvandrere». Her er det et par ting jeg ikke får til å stemme. At muslimer velger kontantstøtte er det flere grunner til og en av dem er det ingen grunn til å legge skjul på. Disse familiene ønsker ingen kontakt med den norske befolkningen. Og aller minst i en barnehage med våre norske barn. Vi kan altså konstatere at ved å yte dem stønader som faktisk er langt langt større enn det en minstepensjonist mottar, så sier det seg selv at å jobbe er de i alle fall ikke interessert i. Langt mindre innlemme barna i en barnehage som dermed tar fra dem denne inntekten - kontantstøtten. For det er ikke meningen at de skal få i både pose og sekk. I alle fall ikke norske foreldre - som forøvrig velger å ha barna i barnehage - fremfor denne tåpelige stønaden som Krf innførte i sin tid.

Så dermed gjenstår den gruppen som aller minst burde tilkjennes denne stønaden, nemlig dem som vi forventer skal integrere seg i det norske samfunnet: ikke-vestlige spesielt. Som ei har kommet hit for å "bli norske" men utvilsomt fordi de er av den oppfatning at vi både bør og skal forsørge dem. Dette har de vært vant med fra de landene de kommer fra - der verden forøvrig har forsørget dem gjennom det vi kaller utviklingshjelpen. Dette gjelder spesielt negre fra Somalia men også andre afrikanske land selvsagt. Disse er også så utspekulerte at de later som de skiller seg men fortsatt bor sammen. For dermed å motta en annen type stønad; nemlig den til enslige forsørgere.

Her i landet kan disse da med andre ord motta: kontantstønad, stønad til enslig mor, barnebidrag osv osv.; det er nok å velge mellom i land med så mye sosialisme på agendaen. Så at disse allikevel tilhører den gruppen som har lavest inntekt henger ikke helt på greip. For da blir spørsmålet: hvordan gjør de av med pengene? Eller er det sånn at alle skal ha det like godt her i landet? Uansett hva de bidrar med eller for å si det på en annen måte; de kan sitte på ræva og gjøre null niks og samtidig bli forsørget? Ja, i flg den sosialistiske ide så er det helt i tråd med ideologien. Se mine innlegg om sosialisme del 1 og del 2.

Beregninger viser at drøyt 125.000 innvandrere i 2011 visstnok lever på det som kalles lav inntekt. Lav i forhold til hva? I forhold til våre norske minstepensjonister? Nope!! Jeg regner derfor med at denne statistikken viser til ikke-vestlige som oppholder seg her – og kun fordi de forventer å bli forsørget av den norske stat. Og fortsatt vil forvente å bli forsørget - siden de aldri vil bli kompetente for en godt betalt jobb. Mange er analfabeter og dertil etter sigende med et så lavt intellekt at noe annet er ikke å forvente.

Dilemmaet er derfor: hvis vi fjerner kontantstønaden så vil den samme gruppen komme til å trekke lapp på sosialkontoret og motta penger derfra istedet. Med andre ord så flyttes utgiftene til denne gruppen over på et annet budsjett. Og da er det kommunene som får problemet i fanget.

Skal bli spennende å se hvordan sosialisten Audun Lysbakken vil løse denne problemstillingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar